Fiets- en voetgangerstunnel Olst komt begin mei onder het spoor

Hegeman Bouw & Infra werkt sinds 6 december aan de bouw van de fiets- voetgangerstunnel in het verlengde van de Ter Stegestraat in Olst. Tijdens de treinvrije periode van maandag 2 mei tot en met woensdag 4 mei, wordt het voorgebouwde deel van de tunnel onder het spoor gereden. De werkzaamheden kunnen worden gevolgd via een webcam. Dat meldt de gemeente Olst-Wijhe. 

Tijdens de treinvrije periode wordt het voorgebouwde deel van de tunnel onder het spoor gereden. De aannemer start op maandagnacht/ochtend 2 mei rond 01.00 uur en werkt continue door tot donderdagochtend 5 mei 05.00 uur. Vanaf 5 mei vervolgen ze hun werkzaamheden op de normale werktijden. De treinen rijden vanaf 5 mei weer volgens de normale dienstregeling.  

De aannemer verwijdert eerst het spoor en graaft een gat waar de tunneldelen komen te liggen. Vervolgens rijden ze de tunneldelen van het werkterrein naar de plek van de tunnel. Daarna bouwen ze het spoor weer op zodat de treinen er weer langs kunnen.  

Webcam 

Het inrijden van de tunneldelen is vaak spectaculair om te zien. Er staan open bouwhekken, zodat belangstellenden eventueel kunnen meekijken. Helaas is het zicht op de actie beperkt en bovendien gebeurt het inrijden van dit tunneldeel ’s nachts en vroeg in de ochtend van dinsdag 3 mei (rond 5:00 uur). Daarom is er een webcam geplaatst, zodat iedereen vanaf thuis kan meekijken. De webcam is te bekijken via het YouTube-kanaal van ProRail. Klik via ‘video’s’ op ‘nu live’. Daar staan alle livestreams van ProRail, waaronder de livestream in Olst. 

Van de opnames van de webcam wordt een timelapse gemaakt. Dit houdt in dat de filmopnames versneld worden afgespeeld in ongeveer één minuut. De timelapse wordt opgenomen in de film die de Videogroep Olst-Wijhe maakt van de bouw van de tunnel. 

Fietsroutenetwerk 

Met deze tunnel krijgt Olst een er een alternatieve en veilige route bij tussen het centrum van Olst, Het Averbergen, het nieuwe kindcentrum, sporthal De Hooiberg, de sportvelden en de route naar Boskamp. Deze fietsroute wordt opgenomen in het fietsroutenetwerk van de provincie Overijssel. 

Beroepsprocedure 

Er loopt nog een beroepsprocedure bij de Raad van State. De behandeling vindt plaats op 16 juni 2022, bijna 2 jaar nadat het bestemmingsplan die de aanleg van de tunnel mogelijk maakt, door de gemeenteraad is vastgesteld. Normaliter duurt het zo’n maand of negen voordat een beroep wordt behandeld bij de Raad van State. Die tijd was ook nodig om alle voorbereidingen te doen, die nodig waren voordat de daadwerkelijke bouw kon starten. Denk bijvoorbeeld aan het selecteren van een aannemer en een ‘buitendienststelling’ (de periode dat de treinen niet rijden) door ProRail. Doordat de beroepsprocedure zoveel langer op zich heeft laten wachten en omdat het bestemmingsplan rechtsgeldig is, heeft de gemeente in januari 2022 besloten het werk wel door te laten gaan omdat hierover in de tussentijd al allerlei afspraken, inclusief financiële verplichtingen, waren gemaakt. 

Locatie werkzaamheden 

De werkzaamheden vinden voornamelijk plaats in en om het werkterrein langs het Averbergen. Vanaf het werkterrein maakt de aannemer een route naar de locatie van de tunnel. De calamiteitenroute tussen de Enkweg en het Averbergen is tijdens de treinvrije periode volledig afgesloten. De veiligheidsregio is daarvan op de hoogte. De aannemer voert ook werkzaamheden uit in de Ter Stegestraat. Het laatste doodlopende stukje van de Ter Stegestraat is afgesloten.

Tegenover de Jan Hooglandstraat 30 maakt de aannemer een ballast depot. Tijdens de werkzaamheden moeten de inrit naar het depot en de doorgang over het Averbergen te allen tijde vrijgelaten worden in verband met de aan- en afvoer van materialen. Dit wordt aangegeven met borden. 

Aannemer 

Na de treinvrije periode gaat de aannemer bezig met het afbouwen van de tunnel en de toegangswegen. Al het voorbereidende werk daarvoor gebeurt op het werkterrein, maar na de treinvrije periode is de aannemer ook meer zichtbaar aan de kant van de Ter Stegestraat. De aannemer houdt zoveel mogelijk rekening met de schooltijden. De af- en aanvoer van werkmaterialen en grond gebeurt zoveel mogelijk via het Averbergen. Zo proberen ze de overlast tot een minimum te beperken. Er zijn geen omleidingen nodig. 

Tijdens de treinvrije periode werkt de aannemer ook ’s nachts. Dit doen ze zodat de treinen zo snel mogelijk weer kunnen rijden. Dit betekent echter wel dat er extra overlast is in deze periode, zeker ook ’s nachts. Alle omwonenden hebben hierover een brief ontvangen van de aannemer. 

Door: Nationale Transportgids