Provincie Noord-Brabant zet in op NUL verkeerslachtoffers met nieuwe campagne

In de provincie Brabant start binnenkort de nieuwe verkeersveiligheidscampagne: 'Jouw actie telt'. Het initiatief van de provincie richt zich vooral op gedragsverandering van haar inwoners. Volgens onderzoek is het gedrag van mensen namelijk de meest voorkomende oorzaak van verkeersongevallen. Dit meldt de provincie Noord- Brabant.

De komende maanden verschijnen in (online) media, op bussen en in abri’s beelden waarin het gedrag van deelnemers aan het verkeer in Brabant centraal staat. De campagne ondersteunt de ambitie van NUL verkeersslachtoffers die is opgenomen in het Brabants Verkeersveiligheidsplan (BVVP).

Hoe klein of groot een actie ook is, iedereen kan een bijdrage leveren aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en het voorkomen van slachtoffers. Door bijvoorbeeld geen telefoon, drank of drugs te gebruiken in het verkeer, drie keer te kijken voor het oversteken of tot tien te tellen bij vervelende situaties.

Gedeputeerde mobiliteit Christophe van der Maat: “In de campagne komen bewuste of onbewuste handelingen terug om te benadrukken dat ieders actie in het verkeer, van mij maar ook van jou, het verschil kan maken. Ieder slachtoffer is er één te veel.”

Verbeteren verkeersveiligheid

Verhoudingsgewijs telt Noord-Brabant jaarlijks veel (dodelijke) verkeersslachtoffers. De komende jaren werken provincie en partners als gemeenten, politie, OM, Rijkswaterstaat, de ANWB en VVN verder aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en het terugdringen van het aantal slachtoffers. Naast het zoeken van aansluiting bij landelijke campagnes zoals de bekende MONO-campagne, wordt gekeken naar meer specifieke thema’s of situaties in Brabant.

Door: Nationale Transportgids