Noord-Hollandse OV-reiziger geeft de bus een dikke voldoende

Het busvervoer in de regio’s Gooi en Vechtstreek, Haarlem-IJmond en Noord-Holland Noord krijgt gemiddeld een 7,9 van de reiziger. In deze regio’s verzorgt de provincie Noord-Holland het busvervoer. Dit meldt de provincie Noord-Holland.

In het 'Jaarverslag 2019 Openbaar Vervoer provincie Noord-Holland' valt verder te lezen dat 90 procent van de bussen op tijd rijdt en dat er steeds meer bussen zonder uitstoot (zero-emissie) komen.

Aanbod

In totaal biedt de provincie 112 buslijnen aan, waaronder drie R-Netlijnen, twaalf buurtbussen en veertien scholierenlijnen. De meeste buslijnen rijden in Noord-Holland Noord. Dat is in oppervlakte dan ook het grootste concessiegebied van de provincie Noord-Holland.

Kwaliteit

Het aantal bussen dat op tijd rijdt is opnieuw iets toegenomen en ligt net boven de 90 procent. De bus naar Zandvoort heeft het vaakst last van onvoorziene vertragingen. Op zomerse dagen loopt ook de bus vast in het drukke verkeer naar het strand. Ook het relatief hoge aantal uitgevallen ritten (0,39 procent) in het concessiegebied Haarlem-IJmond is daar deels door te verklaren. In de andere concessiegebieden ligt het rituitvalpercentage rond de 0,1. De klanttevredenheid wordt jaarlijks door het CROW in de landelijke OV-klantenbarometer gemeten. De reiziger geeft daarin het Noord-Hollandse busvervoer gemiddeld een 7,9, wat net iets hoger is dan het landelijke cijfer.

In dezelfde barometer laten reizigers weten vooral verbetermogelijkheden te zien in het aantal haltes en stiptheid. Verder valt op dat alhoewel chauffeurs meer incidenten melden dan in 2018, de reiziger de sociale veiligheid in 2019 vrijwel even hoog waardeert met een 8.

Minder uitstoot

De provincie wil dat de bussen die in haar opdracht rijden zo min mogelijk uitlaatgassen produceren en streeft daarom naar zo veel mogelijk elektrische bussen. Eind 2019 was bijna 34 procent van alle bussen in Noord-Holland Noord elektrisch en in Haarlem-IJmond zo’n 15 procent. In de Gooi en Vechtstreek reden in 2019 nog geen elektrische bussen. 

Voor het volledige jaarverslag, zie de website van de provincie Noord-Holland.

Door: Nationale Transportgids