Testperiode doseren toestroom A2 bijna van start

Vanaf de zomer 2021 is door Rijkswaterstaat, provincies Noord-Brabant en Gelderland en gemeenten Maasdriel en ’s-Hertogenbosch hard gewerkt om de benodigde systemen voor netwerkbreed gecoördineerd verkeersmanagement (NGV) op de A2 technisch geschikt te maken. Meerdere verkeerslichten zijn aangepast, signaalgevers geplaatst en ook zijn technische verbindingen gerealiseerd met de verkeersmanagementcentrale Zuid-Nederland van Rijkswaterstaat. Met NGV doseren we bij dreigende file de toestroom naar de A2 om het ontstaan van de file uit te stellen. Inmiddels zijn (bijna) alle locaties gereed en zijn we gestart met het bepalen van de juiste instellingen voor NGV. Eerst met ‘droog oefenen’ achter de computer. Van 12 tot en met 22 april schakelen we NGV ook op straat in. Met de praktijkkennis die dan wordt opgedaan worden de instellingen van NGV verder verfijnd. Dat meldt de gemeente 's-Hertogenbosch.

De problemen op de A2 en de situatie op de lokale wegen zijn aanleiding om te werken met NGV. Zo is er een samenhang tussen de verkeerssituatie op de ring A2/A59 en de verkeerssituatie op provinciale wegen en in gemeenten. Wanneer het verkeer vaststaat op de ring, merken weggebruikers dat bijvoorbeeld in 's-Hertogenbosch waar ook vertraging optreedt.

File uitstellen 

NGV is onderdeel van het MIRT-Programma A2 Deil-’s-Hertogenbosch-Vught. Dit programma werkt zowel voor de korte als lange termijn aan het verminderen van de fileproblematiek op de A2 tussen de knooppunten Deil en Vught. Het doel van NGV is op korte termijn het optimaliseren van de verkeersafwikkeling op de A2 en bij de aansluitingen met het onderliggend wegennet. Dit doen we door bij (dreigende) drukte op de A2 de toestroom naar de A2 te doseren en daarmee het ontstaan van de file uit te stellen. De verkeerslichten bij de aansluitingen staan dan telkens kort op groen om kleine(re) groepjes auto’s door te laten. Hiervoor zijn op meerdere locaties de verkeerslichten aangepast en zijn signaalgevers geplaatst. Dit betreft de volgende locaties:

* Aansluiting 48 Rosmalen (A59)
* Aansluiting 47 Maaspoort (A59)
* Aansluiting 20 Rosmalen (A2)
* Aansluiting 21 Veghel/N279 (A2)
* Aansluiting 19 Kerkdriel (A2) – in voorbereiding

Testperiode 

Tijdens de avondspits op 12 april schakelen we NGV in. Gedurende deze testperiode kan het voorkomen dat op deze locaties de signaalgevers aanspringen (“WACHTEN, FILE SNELWEG”) en de doseerfunctie wordt ingeschakeld. U ervaart dan kortere groentijden dan voorheen en staat mogelijk iets langer te wachten voordat u de A2 op mag rijden. Door een betere doorstroming op de A2 verbetert uw totale reistijd. Op 22 april wordt na de avondspits het NGV weer tijdelijk uitgeschakeld.

Heeft u tijdens de testperiode een ervaring met NGV die u met ons wilt delen, dan kan dat via de BuitenBeter app. Zo helpt u ons systeem verder te verbeteren. Wij vragen u dan de situatie zo goed mogelijk te omschrijven en het tijdstip erbij te vermelden. Rij MONO: gebruik de BuitenBeter app niet als u rijdt.

Evaluatie 

Na de proefperiode evalueren we de opgedane kennis en passen we waar nodig de instellingen aan. Op basis van die evaluatie wordt bepaald wanneer NGV definitief ingeschakeld wordt.

Door: Nationale Transportgids