CBS: transport in de plus, maar wel minder omzet dan 2019

De omzet in de transportsector trok in het tweede kwartaal met ruim een vijfde flink aan ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toch lag die nog wel onder het niveau van 2019, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Met name de branches die afhankelijk zijn van personenvervoer trokken aan, waarvan de luchtvaart de grootste toename had.

In de maanden april, mei en juni was de omzet in de transportsector 21,5 procent hoger dan in dezelfde maanden een jaar eerder. Toen was de coronacrisis met alle virusbeperkende maatregelen net begonnen. Ondanks forse omzetstijgingen bij bijvoorbeeld pakketbezorgers die door de pandemie meer werk hadden, was de totale omzet ten opzichte van 2019 ruim vier procent minder.

In de luchtvaart verdubbelde de omzet ten opzichte van vorig jaar. Toen lag de branche vanwege reisbeperkingen grotendeels plat. Wel lag de omzet in de luchtvaart en bij vliegvelden nog ruim de helft lager dan in 2019. Bij vervoer via bus, trein, metro en per taxi is het verschil in omzet met 2019 minder groot, aldus het CBS.

Vervoer over land 

De omzet bij vervoer over land was bijna een vijfde meer dan vorig jaar en lag door versoepelingen van coronamaatregelen weer boven het niveau van voor de pandemie. Door de aantrekkende bedrijvigheid waren opslag- en expeditiebedrijven meer in trek, zoals parkeerbedrijven die onder die noemer vallen. Nu mensen weer meer naar de winkel kunnen, wordt er ook meer betaald geparkeerd.

In tegenstelling tot het vervoer over land was de omzet bij de zee- en binnenvaart nog niet hoger dan in 2019. Deze transporttak heeft nog altijd veel last van de pandemie, onder meer door een tekort aan containers, waardoor vervoer over zee duurder geworden is.

Derde kwartaal

Transportbedrijven zijn verder gematigd positief over de inkomsten in het derde kwartaal. De helft van de transportbedrijven denkt dat de omzet gelijk blijft, een derde verwacht dat de omzet zal toenemen. Het merendeel van de post- en koeriersbedrijven denkt dat de omzet zal afnemen. Vanwege het versoepelen van coronamaatregelen kunnen mensen namelijk weer meer fysiek naar de winkel.

Door: ANP