Jongeren in Duitsland en België kopen vaker e-bike dan Nederlanders

Uit cijfers van de jaarlijkse GfK E-bike Monitor 2020 blijkt dat er meer jonge e-bikekopers zijn in Duitsland en België dan in Nederland. Onder de e-bikekopers zijn de leeftijdsgroepen 50- en 65-plussers in deze landen minder sterk vertegenwoordigd dan in Nederland. Dit meldt GfK.

De jongere doelgroep is deels te verklaren door het type e-bike wat gekocht wordt in onze buurlanden. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat het aandeel sportieve e-bikes in zowel in Duitsland als België een stuk groter is dan Nederland en dit type wordt vooral aangeschaft door de jongere doelgroep. Een andere verklaring is het meer bergachtige landschap dat hier ook een grote rol in kan spelen.

Daarnaast zien we dat in alle drie de landen de prijs de belangrijkste rol speelt bij de keuze van een e-bike. Bij de Nederlandse consument speelt naast prijs, ook actieradius een grote rol als ze een e-bike aanschaffen. Dit is voor de Duitse en Belgische consument een minder belangrijke beïnvloedingsfactor blijkt uit de GfK E-bike Monitor.

Veel e-bikekopers gaan voor tweede exemplaar

Ook laat het onderzoek duidelijk zien dat de Nederlandse e-bike markt volwassener is dan de Belgische en Duitse markt. Uit de cijfers van vorig jaar blijkt namelijk dat de groep Nederlandse consumenten die een tweede e-bike gaat aanschaffen een stuk groter is dan in België en Duitsland. Verder zien we dat het gebruik van de e-bike in Nederland hoger ligt. Zo heeft 30 procent van de potentiële e-bike kopers in Nederland al een e-bike in hun bezit. Dit is fors meer ten opzichte van Duitsland en België waar respectievelijk 13 en 18 procent in het bezit is van een e-bike.

Groeikansen

Er zijn dus nog veel groeikansen voor fabrikanten en retailers in onze buurlanden. Echter, moet er wel rekening gehouden worden met duidelijke verschillen in de leeftijdsgroepen ten opzichte van de Nederlandse markt.

Hoe deze doelgroepen verschillen en wat de customer journey is bij de aanschaf van een e-bike wordt uitgebreid toegelicht in dit jaarlijkse e-bike consumentenonderzoek. De GfK E-bike Monitor 2021 staat inmiddels al gepland.

Door: Nationale Transportgids