CLAAS

In het boekjaar 2020, dat zich kenmerkte als bedrijfsmatig ongunstig jaar, heeft CLAAS Corporation opvallend genoeg groene cijfers weten te noteren. Met een netto groei van 3,7% in de omzet en een versterkte financiële positie heeft CLAAS het goed gedaan. In 2020 behaalde men een nettowinst van ruim 4 miljoen uit verkopen, in combinatie met aanzienlijk lagere R&D kosten. Het resultaat voor belastingen steeg zelfs met 23 miljoen euro, tot 158 miljoen ten opzichte van het boekjaar 2019. Een ongekend goed jaar dus voor CLAAS, zeker wanneer we de marktomstandigheden in ogenschouw nemen. 

Internationale vraag onverminderd hoog

CLAAS is een wereldwijde toonaangevende speler in de markt van landbouw technische machines. In het afgelopen jaar is de vraag naar CLAAS tractoren, voedermachines en maaidorsers sterk gegroeid, juist op een groter internationaal niveau. Ook voor het boekjaar 2021 staan alle seinen op groen voor een verwachte groei in de vraag naar landbouwmachines. Boeren zijn, juist in deze fase, bezig met investeringen in nieuw materieel. Uniek, zeker wanneer dit wordt afgezet tegen andere bedrijfssectoren, waarbinnen in 2020 juist stagnatie of zelfs krimp zichtbaar was.

De aandeelwaarde van CLAAS groeide in 2020 met liefst 3,3% tot 1,46 miljard. Tegelijk daalde de algemene kapitaaluitgaven met 2,1% ten opzichte van het boekjaar 2019. De totale activa groeide met 5,4% tot ruim 3,7 miljard. Dat CLAAS in 2020 dergelijke cijfers kan overleggen, is met name te danken aan de groeiende investeringen vanuit Rusland en Noord-Amerika. De sterkste omzetgroei werd juist zichtbaar in afzetgebieden buiten Europa.

Handel in landbouwmachines steeds vaker digitaal   

De positieve ontwikkelingen binnen de landbouwsector lijken zich in het eerste kwartaal van 2021 voort te zetten. Steeds vaker verplaatst de wereldwijde handel in landbouwmachines zich naar online omgeving op internationale marktplaatsen, waar vraag en aanbod elkaar sneller en effectiever vinden. Met vooruitstrevende technologie zouden Europese spelers als CLAAS met name buiten de grenzen van het Europese continent nog verder kunnen uitbreiden.

CLAAAS Corporation kan, met de toenemende vraag vanuit gebieden als Rusland en Noord-Amerika, ook in 2021 groene cijfers gaat schrijven. Wel is het afwachten of die cijfers er net zo positief uit komen te zien als in het boekjaar 2020.