Reizigersonderzoek: Geen structurele gedragsverandering in reizen door lockdowns

Tijdens de intelligente lockdown (maart-april 2020) werkte 69 procent van de mensen één of meer dagen thuis. Dit blijkt uit het Landelijke Reizigersonderzoek 2020 dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft verricht onder 13.000 mensen. Een half jaar later was dat aandeel alweer gedaald naar 42 procent. Dit meldt de Rijksoverheid. 

Forensen zijn sinds de intelligente lockdown gemiddeld 1,2 dagen meer gaan reizen voor het woon-werkverkeer. Hoewel toen bijna de helft van alle werknemers de intentie had om na COVID-19 vaker thuis te (blijven) werken, is dat geen garantie voor structurele gedragsveranderingen.

Gebruik van ov laat verandering zien

Het gebruik van het openbaar vervoer veranderde vorig jaar ook: de groep die dagelijks met de trein naar het werk reisde, daalde van 7 procent in 2019 naar 3 procent in 2020. Deze voormalige ‘unimodale ov-reiziger’ is in 2020 in 16 procent van de gevallen een unimodale automobilist geworden en 6 procent reist tegenwoordig altijd met de fiets, e-bike of speed-pedelec naar het werk. Er is daarmee een stijging zichtbaar in de unimodale automobilisten van 60 procent naar 64 procent – zij die uitsluitend met de auto naar werk reizen. Bovendien is het aandeel multimodale reizigers toegenomen met 1 procent. Dat wil zeggen: er zijn meer mensen die verschillende vervoersmiddelen op verschillende dagen gebruiken.

Door: Nationale Transportgids
Beeld: Rijkswaterstaat