Verkiezingen en wegtransport: dit willen de politieke partijen

Volgende week zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Corona lijkt het belangrijkste thema, maar hoe wordt er bij de verschillende partijen eigenlijk gedacht over wegvervoer en transport? De een pleit voor minder asfalt, een ander wil terug naar 130 km/u en weer een ander wil verkeer en vervoer zwaarder belasten. De Nationale Transportgids is graag uw gids in wegtransportland en zet daarom de belangrijkste standpunten op een rij.

Voor dit overzicht keek de redactie van de Nationale Transportgids naar de partijen die op dit moment al zetels hebben in de Tweede Kamer. Partijen die geen standpunt over wegtransport hebben geformuleerd in hun verkiezingsprogramma staan onderaan vermeld.

CDA

 • Landelijk en regionaal pakken we knelpunten aan en zetten we in op innovatieve oplossingen om de doorstroming te vergroten en files tegen te gaan.
 • Op termijn een hervorming van de autobelasting, zodat ook elektrische auto’s gaan bijdragen aan de aanleg en onderhoud van wegen en spoorwegen, zonder stijging van het totaal aan autobelastingen.
 • Een strengere handhaving op hufterig verkeersgedrag en onveilige knelpunten waar veel ongelukken gebeuren.

D66

 • Elektrische auto’s moeten voor particulieren en tweedehands auto kopers aantrekkelijker worden, bijvoorbeeld door een tijdelijke aankoopsubsidie of garanties op de batterijen van tweedehands auto’s.
 • De belasting bij aanschaf van auto’s gaat ook voor bestelbusjes, motoren en oldtimers rekening houden met CO2-uitstoot.
 • De vrachtwagenheffing blijft zeker tot 2030 gelden. De opbrengsten worden teruggesluisd naar schone innovatie in de Nederlandse transportsector.

VVD

 • Investeren in vernieuwende initiatieven voor het wegvervoer, zodat de (stedelijke) logistiek niet belemmerd wordt en de (binnen)stad bereikbaar blijft.
 • Een eenduidige interpretatie van de Europese regels over rij- en rusttijden, zodat chauffeurs overal gelijk worden behandeld.
 • De mogelijkheid creëren voor het aanvragen van een persoonlijk kenteken. De kosten hiervan betaalt de aanvrager.

GroenLinks

 • Invoeren van intelligente snelheidsassistentie voor auto's en uiterlijk in 2025 stoppen met de verkoop van nieuwe fossiele brom- en snorfietsen.
 • Het voorkomen verspilling en onnodige ritjes van pakketbezorgers door verzendkosten verplicht door te laten berekenen en de werkelijke kosten voor retournering verplicht te maken.
 • Bouwen aan een landelijk dekkend netwerk van laadpalen en snellaadstations voor elektrische (vracht)auto’s.

ChristenUnie

 • Er komt een kilometerprijs voor personenauto’s met een lage basisprijs per kilometer aangevuld met een congestieheffing.
 • De kilometerheffing voor vrachtwagens gaat vanaf 2023 niet alleen gelden op snelwegen en provinciale wegen, maar op alle wegen.
 • Het stimuleren van de productie van groene waterstof (eventueel gekoppeld aan wind op zee), met het oog op vrachtververvoer, inclusief zwaar wegtransport.

Partij voor de Dieren

 • Binnensteden worden zoveel mogelijk autovrij. Parkeren kan buiten de stad. De maximum - snelheid in de bebouwde kom wordt 30 km per uur.
 • Je betaalt minder belasting als je minder autorijdt. Dat geldt niet voor mensen in dun - bevolkte gebieden die de auto vaker nodig hebben. In deze gebieden verbeteren we het openbaar vervoer.
 • In 2030 zijn ook bijna alle nieuwe bestelauto’s en vrachtauto’s elektrisch. Een klein deel rijdt op groene waterstof.

PVV

 • De eigen auto is belangrijk voor iedereen. Daarom moet autorijden betaalbaar blijven.
 • De PVV is tegen rekeningrijden.
 • Er moet blijvend worden geïnvesteerd in goede en veilige wegen. Nederland heeft een reputatie hoog te houden op het gebied van goede infrastructuur en dat vindt de PVV belangrijk, ook in de toekomst.

DENK

 • Per direct weer 130 km/u invoeren als maximumsnelheid in Nederland.
 • Lastenverlichtingen voor de automobilist.
 • Er moeten vignetten komen voor auto’s uit het buitenland.

SP

 • De SP wil minder transport over de wereld door meer regionale productie.
 • We gaan investeren in het OV, ten koste van asfalt, en geven provincies de mogelijkheid eigen vervoersbedrijven op te richten en álle kernen in het gungebied te bedienen.
 • De Westerscheldetunnel in Zeeland wordt tolvrij.

Forum voor Democratie

 • De FvD wil de aanleg van de A8-A9 versnellen, de N35 een volwaardige A35 maken en een tolvrije Westerscheldetunnel.
 • Maximumsnelheid terug naar 130 km/h en waar verantwoord hoger, naar Duits model.
 • Handhaven op rij- en rusttijden en cabotageritten. Overlast langs de weg actief bestrijden.

SGP

 • De tarieven voor tachograafkaarten moeten omlaag. Het kan niet zo zijn dat onze transportbedrijven meer moeten betalen dan hun collega’s in het buitenland.
 • Het Europese verbod voor vrachtwagenchauffeurs om de wekelijkse rustperiode in de cabine door te brengen, geeft hen onvoldoende flexibiliteit. Het moet mogelijk worden om een keer in de maand op een beveiligde parkeerplaats met voorzieningen te staan.
 • In verschillende Europese landen rijdt er geen vrachtverkeer op zondag. Dat willen we in Nederland met het oog op de zondagsrust ook.

PvdA

 • De Europese norm voor auto’s worden aangescherpt. In 2025 worden alleen nog emissieloze nieuwe personenauto’s, motoren, bromfietsen en scooters verkocht. Verduurzaming van mobiliteit is cruciaal in de energietransitie en normering is hiervoor het beste middel.
 • De PvdA wil autodelen stimuleren. Zo dalen de kosten en gaan we tegen dat mensen niet daar kunnen komen waar ze willen, omdat ze het geld er niet voor hebben.
 • Elektrisch rijden moet voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn. Dat kan door een combinatie van investeringen en verbreding van fiscale regelingen.

Van de huidige partijen met zetels in de Tweede Kamer heeft alleen 50PLUS geen standpunt over wegtransport geformuleerd in het verkiezingsprogramma.Ben je er nog niet over uit op welke partij je wilt stemmen in de Tweede Kamerverkiezingen? Vul dan de StemWijzer of het Kieskompas in.

Door: Nationale Transportgids
Bronnen: Verkiezingsprogramma’s politieke partijen