VVN roept op: 'Actie nodig voor toenemende onveiligheid in het verkeer'

De stijgende trend in het aantal verkeersongevallen vraagt om politieke actie. Volgens de prognoses zou er in 2030 sprake kunnen zijn van 30.000 verkeersgewonden per jaar, en tussen de 470 en 580 verkeersdoden. Dat waren er in 2019 respectievelijk 21.400 en 661. Politici moeten veel meer aandacht hebben voor verkeersveiligheid. Dat stelt Veilig Verkeer Nederland (VVN), in aanloop naar de verkiezingen.

De organisatie deed onderzoek onder ruim 1000 kiesgerechtigden. Ongeveer 60 procent vindt een regeerakkoord niet compleet zonder een verkeersveiligheidsbeleid. Meer dan de helft van de ondervraagden vindt het belangrijk dat de politieke partij waarop ze gaan stemmen nadenkt over verkeersveiligheid. Ook willen ze dat er concrete doelen komen, zoals het vergroten van de pakkans van verkeersovertreders.

Politici moeten ook het lopen en fietsen meer stimuleren en met hogere straffen komen voor verkeersovertredingen. Ruim de helft van alle geënquêteerden (53 procent) geeft aan het verkeer complex te vinden en twee derde (65 procent) voelt zich in het verkeer weleens onveilig. Op de vraag wat Nederlanders de komende vier jaar zelf gaan doen om het verkeer veiliger te maken, staat ‘minder gehaast onderweg zijn’ bovenaan.

Gedrag in het verkeer

Veilig Verkeer Nederland constateert dat verkeersveiligheid geen thema is waarop politici zich onderscheidend profileren. Directeur Evert-Jan Hulshof stelt echter dat de stijgende cijfers roepen om ingrijpen. "Laten we ons in deze periode niet alleen gaan verdiepen in de verschillende partijprogramma’s, maar laten we ook kritisch naar onszelf zijn en naar onze houding en gedrag in het verkeer. Een veilig verkeer creëren we samen en meedoen is makkelijk", aldus Hulshof.

Belangrijke oorzaken voor de steeds maar stijgende cijfers over ongevallen in het verkeer zijn te hoge snelheden, alcohol en drugs, en afleiding (smartphones), zegt VVN.

Door: ANP