Verkeersonderzoek VVN:  Nederlanders voelen zich steeds veiliger in verkeer

Bijna acht op de tien mensen die meededen aan een verkeersonderzoek van Veilig Verkeer Nederland (VVN) zeggen zich in het verkeer veilig te voelen. Het worden er door de jaren heen steeds meer: in 2018 en 2019 gaf 75 procent aan zich veilig te voelen, in 2016 was dat 73 procent. Dit jaar gaat het om precies te zijn om 78 procent.

Een positieve ontwikkeling, aldus VVN, dat direct een voorbehoud maakt. "Slechts de helft van alle ouders met jonge kinderen bestempelt het verkeer voor hun kinderen als ‘veilig’." Waardoor mensen zich in het verkeer niet veilig voelen werd ook gevraagd. Dat komt onder meer door fietsers zonder licht, bumperkleven en telefoongebruik in het verkeer. VVN noemt het opvallend dat de helft van alle weggebruikers, puur vanwege veiligheidsredenen, bewust weleens een andere route neemt.

Langzaam in woonwijk

De helft van de ondervraagden (49 procent) vindt dat er in hun buurt te hard wordt gereden. Ook geeft een kwart aan weleens een poging te hebben gedaan om de verkeersveiligheid in hun buurt te vergroten. In woonwijken bewust langzaam rijden ziet 89 procent van de ondervraagden als een manier waarop je aan de woonwijk en de bewoners je respect toont.

Veel mensen kennen één of meerdere locaties die allesbehalve verkeersveilig zijn. Een platform waar al locaties gemeld kunnen worden die niet veilig zijn en waar oplossingen worden aangedragen, is volgens 68 procent een goede manier om het verkeer veiliger te maken, zo stelt VVN. Veilig Verkeer Nederland heeft zo'n punt: het VVN Participatiepunt. Aan het, zoals VVN het noemt, grote verkeersonderzoek deden ruim 2100 mensen mee.

Door: Nationale Transportgids