Rover roept nieuw kabinet op om fors te investeren in duurzaam ov

Om een ‘OV-infarct’ te voorkomen moet het openbaar vervoer voor 2030 worden verdubbeld. Daartoe roept reizigersorganisatie Rover op in een brief aan de informateur van het nieuwe kabinet. De belangenorganisatie vraagt een nieuw kabinet om fors te investeren in uitbreiding van duurzame mobiliteit om recht te doen aan de woningbouwopgave, de leefbaarheid en volksgezondheid. Dit meldt Rover.

Investeringen en exploitatievergoedingen zijn sterk achtergebleven bij de maatschappelijke vraag naar duurzame mobiliteit en goede bereikbaarheid, zo stelt Rover. In veel buitengebieden is het openbaar vervoer het afgelopen decennium bijna verdwenen door bezuinigingen en door de coronacrisis dreigen er nog meer buslijnen te verdwijnen. Tegelijk vragen de klimaatcrisis en de woningbouwopgave om goede, duurzame bereikbaarheid. Er moet dan ook een inhaalslag gemaakt worden door het nieuwe kabinet.

Fiscale prikkels voor auotgebruik afschaffen

Rover vraagt in de brief onder andere om vrije busbanen op de Rijks- en provinciale wegen, afschaffing van fiscale prikkels voor autogebruik van werknemers, en om grote investeringen in rail-infrastructuur. Op korte termijn zou een forse uitbreiding van bestaand bus, tram en treinverkeer nodig zijn. Hiervoor moet het nieuwe kabinet komen met een forse verhoging van de exploitatiebijdragen aan provincies en vervoerregio’s.

Door: Nationale Transportgids