Inkrimpingsplan NS verworpen door vakbonden

De leden van vakbond FNV en VVMC hebben met grote meerderheid de inkrimpingsplannen van de Nederlandse Spoorwegen (NS) verworpen. Bij FNV was 93 procent van de leden tegen. VVMC zag 90 procent van de achterban tegenstemmen. Ook de centrale ondernemingsraad van NS zei nee.

De NS liet eerder al weten hard geraakt te worden door deze crisis. Veel werkgevers laten hun personeel zo veel mogelijk thuiswerken om te voorkomen dat medewerkers besmet raken met het coronavirus. Dat betekent dat mensen minder de trein nemen om naar hun werk te gaan. De spoorwegmaatschappij vervoert nu ongeveer 45 procent van de normale reizigers, op het dieptepunt was dat 10 procent. De NS verwacht dat pas na 2024 de reizigersaantallen weer op het niveau van 2019 zijn.

Werkgelegenheidspact

Om de crisis het hoofd te bieden wilde de NS komen tot een allesomvattend werkgelegenheidspact. Onderdeel van het pact is onder meer een reductie van het aantal arbeidsplaatsen met 2300. Verder zou sprake zijn van een nullijn qua salaris en werkgarantie voor alle medewerkers met een vast contract. Verder wil de NS dat de cao en het sociaal plan met twee jaar worden verlengd.

Het idee om te snijden in het aantal conducteurs en serviceloketten valt slecht bij de bondsleden, omdat die zorgen voor service en veiligheid. Leden van FNV hebben de vakbond gevraagd om een eisenpakket bij de spoorvervoerder neer te leggen. Als de NS daar niet op zou willen ingaan dan zijn de FNV-leden bereid actie te voeren. Bondsbestuurder Henri Janssen onderstreept wel dat er eerst geprobeerd zal worden in overleg tot een akkoord te komen.

Volgens Janssen is de uitkomst van de ledenraadpleging duidelijk. De FNV-leden snappen dat het personeelsbestand aangepast moet worden nu er geruime tijd minder reizigers zullen zijn. "Maar ze wensen niet de Ryanair van het Nederlandse spoor te worden."

Duurzaamheidsdoelen

Verder gaven de FNV-leden aan dat de NS een cruciale rol heeft in de duurzaamheidsdoelen van Nederland die door de inkrimping op de tocht komt te staan. FNV zegt op korte termijn met een eisenpakket te komen.

VVMC, naar eigen zeggen de grootste bond bij de NS, heeft het geen zin om voor een periode van vier jaar buitenspel te worden gezet. Verder wil de bond aandacht voor de flexibele inzet van mensen.

Niet vooruit lopen

Marjan Rintel, die per 1 oktober de president-directeur is van NS, noemt het ongelooflijk jammer dat na vijf maanden van gesprekken, de vakbonden en de centrale ondernemingsraad het eindvoorstel van NS hebben afgewezen. De NS bestudeert op dit moment de reacties op het werkgelegenheidspact. Het is volgens de spoorwegmaatschappij nog te vroeg om vooruit te lopen op het vervolg.

Door: ANP