Normal_zeldzame_archeologische_vondst_bij_snelweg_a15

Snelweg A15 wordt in de toekomst doorgetrokken. Als voorbereiding daarop laat Rijkswaterstaat er archeologisch onderzoek verrichten. In de gemeente Lingewaard hebben archeologen ter hoogte van het dorp Angeren menselijke resten gevonden. Vermoed wordt dat het personen betreft die daar 6.000 jaar terug begraven zijn. Dit meldt Rijkswaterstaat.

Tot dusver zijn twee graven geïdentificeerd. De archeologen vermoeden dat het gaat om een grafveld. Is dat het geval, dan kunnen nog meer graven ontdekt worden. De archeologen gaan de grafkuilen in hun geheel uit de grond halen en naar een laboratorium brengen. Daar zal nader onderzoek worden gedaan. De aangetroffen menselijke resten zijn, zoals het nu lijkt, delen van een bovenarm, onderarm en schedel.

Bijzondere ontdekking

Het gebeurt zeer zelden dat in ons land een graf uit deze periode (circa 1400, late middeleeuwen) wordt gevonden, want skeletten blijven slecht bewaard in zure of ontkalkte bodem. Alleen wanneer botten onder het grondwaterniveau liggen, is er een kans om deze aan te treffen.

Door: Nationale Transportgids / Richard Heeres