Normal_binnenvaart_vervoerde_hoogste_gewicht_ooit_in_2021

In 2021 heeft de binnenvaart 369 miljoen ton goederen vervoerd. Dat is 5,8 procent meer dan het jaar daarvoor, en tevens het hoogste vervoerde gewicht ooit voor de binnenvaart. De afgevoerde hoeveelheid goederen naar het buitenland was 11,3 procent hoger dan in 2020. Dit meldt het CBS. 

Het door binnenvaartschepen vervoerde gewicht steeg vooral door een toename in het transport van droge bulk zoals steenkool en ijzererts. In 2021 steeg het vervoerde gewicht van droge bulk,  52,0 procent van het totaal vervoerde gewicht, met 7,6 procent naar 191,8 miljoen ton. Ook het vervoerde gewicht van natte bulk en dat van containers steeg in 2021, respectievelijk met 4,4 en 2,2 procent.

De omzet in de binnenvaart was ruim 11 procent hoger dan 2020 en vergelijkbaar met 2019. Naast de toename in de hoeveelheid vervoerde goederen droegen ook de hogere tarieven  daaraan bij.

Afvoer binnenvaart stijgt

Binnenvaartschepen vervoerden in 2021 bijna 129 miljoen ton vanuit Nederland naar buitenlandse bestemmingen. Dit is een stijging van 11,4 procent in vergelijking met een jaar eerder. Vooral naar Duitsland, de belangrijkste bestemming van binnenvaartschepen, werd meer vervoerd. Het grootste aandeel in deze stijging had de toename van de hoeveelheid kolen, die steeg met 43 procent in vergelijking van een jaar eerder. 

Sterke toename kolenvervoer

In 2021 vervoerde de binnenvaart 28,6 miljoen ton kolen,  bijna 35,0 procent meer dan in 2020. Ook het vervoer van primaire metalen, alsmede dat van cokes en geraffineerde aardolieproducten steeg, respectievelijk met 40,0 en 5,1 procent.  Metaalertsen en andere delfstoffen blijven ondanks een kleine daling de meeste vervoerde goederen per binnenvaartschip.  In 2021 werd 90,4 miljoen ton metaalertsen vervoerd, 0,4 procent minder dan in 2020.

Bulkschepen vervoeren steeds meer

Bulkschepen vervoerden in 2021 gemiddeld 1725 ton per beweging . Dat is een stijging van 4,4 procent in vergelijking met een jaar eerder. Het gemiddelde vervoerd gewicht van containerschepen in 2021 was 1245 ton, dit is bijna gelijk aan 2020. Ook het gemiddelde laadvermogen van bulkschepen is de laatste jaren gestegen. In 2021 was het gemiddelde laadvermogen van bulkschepen 2238 ton, 17,9 procent meer dan 10 jaar geleden.

Door: Nationale Transportgids