Tegenvallende opbrengsten ondanks grote doorvoer goederen in 2020

In 2020 heeft voor 843 miljard euro aan goederen Nederland verlaten. Daar hield Nederland in totaal 149 miljard euro aan over. Bijna de helft (47 procent) van de uitgaande goederen was afkomstig uit het buitenland, bleef in buitenlandse handen en werd na overslag en eventuele tijdelijke opslag in Nederland weer doorgevoerd naar het buitenland. Deze doorvoer had in 2020 een aandeel van minder dan 4 procent in de totale Nederlandse verdiensten aan uitgaand transport. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een eerste onderzoek naar de verdiensten aan doorvoer van goederen.

Naast de doorvoerstromen is er ook wederuitvoer. Dit betreft ook goederen van buitenlandse makelij die via Nederland verder worden getransporteerd, maar ze komen wel (tijdelijk) in Nederlandse handen. Bovendien vindt bij wederuitvoer vaak een bewerking of andere handeling plaats waar de Nederlandse economie aan verdient. De wederuitvoer heeft een aandeel van 28 procent in de goederenwaarde van het uitgaande transport en een aandeel van 16 procent in de totale verdiensten van uitgaand transport.

Meest verdiend aan export van Nederlandse makelij

Verreweg het meest verdient de Nederlandse economie aan de export van Nederlandse makelij. Deze stroom is goed voor 25 procent van de goederenwaarde van het uitgaande transport, maar wel ruim 80 procent van de totale Nederlandse verdiensten aan uitgaand goederentransport.

Door: Nationale Transportgids