Normal_cargo-ships-in-river-being-tugged-2021-08-26-18-24-25-utc

De vakbonden FNV Havens en Nautilus International hebben een akkoord bereikt met Boluda Towage Rotterdam over een nieuwe cao voor het varend personeel. De cao krijgt een looptijd van twee jaar; van 1 januari 2022 tot 1 januari 2024. In die twee jaar wordt de automatische prijscompensatie volledig toegepast, waardoor de werknemers geen koopkrachtverlies lijden. Boluda Towage is het grootste sleepbedrijf in de Rotterdamse haven. Dit meldt FNV.

 

Concreet betekent de automatische prijscompensatie dat de lonen per 1 januari 2022 met 3,28 procent worden verhoogd en per 1 januari 2023 met – afhankelijk van de definitieve gegevens over het prijspeil in oktober 2022 – ongeveer 7 procent. Daar bovenop is een loonsverhoging afgesproken van 1,5 procent per januari 2023.

1,5 procent voor ouderenbeleid

Verder is onder meer overeengekomen dat structureel 1,5% van de loonsom wordt gereserveerd voor ouderenbeleid. Alleen al vanwege de nachtdiensten die in de sector sinds jaar en dag deel uitmaken van de dienstroosters, is op de sleepboten sprake van zwaar werk.

Leden stemmen in

Het cao-akkoord bij Boluda Towage Rotterdam kwam tot stand nadat de onderhandelingen in een impasse waren geraakt. De vakbondsleden hebben er vervolgens bij de werkgever met klem op aangedrongen om akkoord te gaan met de cao-voorstellen van de vakbonden. De leden van beide bonden hebben inmiddels in ruime meerderheid ingestemd met het cao akkoord.

Door: Nationale Transportgids