Noord-Nederlandse scheepvaart ontvangt subsidie voor innovatie

De Noord-Nederlandse scheepvaartsector streeft naar schone, groene en digitale scheepsbouw. 21 rederijen, scheepswerven, toeleveranciers en verschillende onderzoekinstanties bundelen de krachten om de Noord-Nederlandse vloot toekomstbestendig te maken. Hiervoor krijgen ze 1,4 miljoen euro Europese Subsidie. Dit meldt Eemskrant. 

Coalitie

De zogenaamde ‘Green Maritime Coalition’ wil een voortrekkersrol vervullen in de emissieloze scheepsbouw en scheepsvaart. Door te kijken naar de technologische mogelijkheden van tegenwoordig hoopt de coalitie grote milieuwinst te boeken. Denk hierbij aan het precies berekenen van uitstoot met behulp van digitale hulpmiddelen, het opvangen van CO2 aan boord en de robotisering van de scheepsbouw.

Banenmotor 

Op woensdag 13 juli 2022 werd de EU-subsidie van 1,4 miljoen uitgereikt door gedeputeerde IJzebrand Rijzebol. Het geld komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De maritieme sector in Noord-Nederland is altijd al belangrijk geweest dankzij de havenstad Delfzijl. Veel wetenschappers vanuit de kennisinstellingen Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit Groningen zijn betrokken bij de energietransitie in de scheepvaart. Met een nadruk op innovatie hoopt de sector zich met deze subsidies en innovaties verder te ontwikkelen als banenmotor.

Door: Nationale Transportgids