Meer camera's en drones in Rotterdamse haven tegen drugssmokkel

In de Rotterdamse haven wordt met de uitbreiding van het bestaande netwerk van camera’s en drones een zogenoemd 'virtueel hek' gecreëerd om drugscriminaliteit aan te pakken. "Nog meer ogen in de haven", noemt een gemeentewoordvoerster dat.

Onder meer de gemeente Rotterdam, politie, Openbaar Ministerie (OM), de douane en Havenbedrijf Rotterdam hebben een gezamenlijk plan opgesteld om drugscriminaliteit in de haven te voorkomen en te bestrijden. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft vorig jaar een eenmalige bijdrage van 5 miljoen euro geleverd aan dit gezamenlijke actieplan, zo staat in het jaarverslag 2021 van de gemeente Rotterdam over de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Met dit geld wordt geïnvesteerd in dat virtuele hek om het haventerrein. "Met meer en vooral slimme camera’s en meer drones kunnen we sneller beelden krijgen", aldus de gemeentewoordvoerster. "Op die manier kunnen we verdachte situaties sneller signaleren." Wanneer de extra inzet van camera’s en drones wordt uitgevoerd, is nog niet bekend.

72.000 kilo cocaïne

Met het extra geld van het Rijk worden ook de mogelijkheden onderzocht om alle havenprofessionals te screenen en zo onbevoegden buiten het haventerrein te houden. Daarnaast wordt geïnvesteerd in de aanpak om te voorkomen dat iemand wordt geronseld als uithaler. Hiermee worden mensen bedoeld die rondlopen of zich laten insluiten op het haventerrein om daar drugs uit containers te halen.

In 2021 werd volgens het OM ruim 72.000 kilo cocaïne in de Rotterdamse haven onderschept, met in totaal een straatwaarde van ruim 5 miljard euro. Ook werd er een recordaantal van vierhonderd uithalers opgepakt, een toename van 42 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Om uithalers te ontmoedigen heeft burgemeester Ahmed Aboutaleb vorig jaar aan dertien uithalers een dwangsom opgelegd. In 2020 waren dit er tien.

Mensenhandel en illegale prostitutie

Naast de aanpak van criminaliteit in de haven heeft de gemeente Rotterdam in 2021 samen met andere instanties tevens meer maatregelen genomen om mensenhandel en illegale prostitutie tegen te gaan. Rotterdam heeft naar eigen zeggen als eerste Nederlandse gemeente onderzoek gedaan naar de aard en omvang van criminele uitbuiting en hiertegen stappen ondernomen.

Door: ANP