Douane onderschepte vorig jaar bijna 72.000 kilo cocaïne

De Douane heeft het afgelopen jaar in de zeehavens en op de luchthaven Schiphol in totaal bijna 72.000 kilo cocaïne in beslag genomen. Dit is een toename van 47 procent ten opzichte van 2020. In de luchtvracht is ook een sterke toename van de inbeslaggenomen hoeveelheid cocaïne. Er is in het afgelopen jaar bijna 1.850 kilo cocaïne in beslag genomen, ten opzichte van ruim 700 kilo cocaïne in 2020. Daarnaast heeft intensieve controle op de poststroom door de Douane het afgelopen jaar geleid tot inbeslagname van bijna 15.500 postzendingen met vooral synthetische drugs. Dit meldt de Douane. 

 

"De Douane kent een toename van cocaïnevangsten zowel via de luchtvracht als via de zeevracht. Toename van inkomende cocaïne via zeevracht zien we al een aantal jaar op rij, maar het afgelopen jaar is er ook fors meer onderschept bij luchtvracht" zegt Nanette van Schelven, Directeur-Generaal Douane. "Deze vangsten zijn mede tot stand gekomen doordat we ons eigen risicomanagement het afgelopen jaar verder hebben verbeterd. De afgelopen jaren was de stijging van cocaïnevangsten al waarneembaar. We zien nu dat bijna 8 op de 10 maritieme vangsten het resultaat is van onze eigen risico-analyse."

Toename vangsten synthetische drugs

De Douane heeft in 2021, bijna 15.500 postzendingen in beslag genomen met vooral synthetische drugs. Het aantal bevindingen van bijvoorbeeld xtc per post is het afgelopen jaar sterk gestegen van 2.284 naar 4.755. Deze stijging is te danken aan intensievere controle en het vergroten van capaciteit. Opvallend is ook een grote vangst van grondstoffen om uiteindelijk xtc te maken. De Douane nam ruim 4.000 kilo van de nieuwe pre-precursor MAMDPA in beslag. Deze stof was internationaal nog niet eerder aangetroffen. In totaal werd ruim 8.700 kilo aan drugsprecursoren in beslag genomen. Ook is het grote aandeel LSD wat is onderschept tijdens controles van uitgaande briefpost opvallend. Deze half-synthetische drug werd bij deze controles meer dan 1.600 keer aangetroffen.

Intensivering op internationale samenwerking

Voor het nieuwe jaar wil Douane Nederland de internationale samenwerking om drugs vroegtijdig te kunnen onderscheppen intensiveren. Zo wordt er meer samengewerkt met autoriteiten uit gebieden waar de drugs wordt geproduceerd en gedistribueerd. Daarvoor worden er dit jaar 4 liaisons geworven. Op die manier wordt de informatiepositie versterkt en komen risicovolle vrachten eerder en beter in beeld. De Douane zal ook in het Multidisciplinair Interventie Team kijken hoe zij met haar nationale en internationale partners de samenwerking internationaal ten aanzien van onder andere drugsbestrijding kan versterken. Samenwerkingsverbanden, zoals het HARC team (OM, Zeehavenpolitie, Douane en FIOD) in de Rotterdamse haven, zorgen voor betere inzichten in smokkelmethoden en de werkwijze van de drugshandel door de georganiseerde drugscriminaliteit.

Door: Nationale Transportgids