Rotterdamse haven stelt ambitieuze doelstellingen voor CO2-uitstoot in 2025

De Rotterdamse haven hoopt de uitstoot van de grootste Nederlandse haven drastisch te verminderen. In vergelijking met 2019 moet de uitstoot in 2025 met 75 procent zijn gedaald. Voor 2030 is dat streven 90 procent. Dit meldt Schuttevaer. 

Emissievrij

Op het moment ligt een groot aandeel CO2-uitstoot bij patrouillevaartuigen van de politie en marechaussee. Naast vaartuigen stoten auto’s en industriële gebouwen ook veel uit. Volgens het Havenbedrijf gaat het om meer dan 4000 ton CO2 per jaar. Gezien de steeds omvangrijkere schade aan het milieu hoopt de haven uiteindelijk volledig emissievrij te zijn.

Compensatie

In de nabij toekomst zullen alle vaartuigen in de haven overschakelen naar biobrandstof. Ook de uitstoot bij vliegreizen van het personeel moeten uiteindelijk met 70 tot 80 procent zijn beperkt. De haven claimt al CO2-neutraal te zijn door de uitstoot te compenseren. Zodra het bedrijf ook minder uitstoot is deze compensatie gaandeweg minder nodig, aldus de directie.

Door: Nationale Transportgids