Samenwerking haven Rotterdam en SmartPort verlengd tot 2026

De samenwerkende partners van SmartPort zetten hun samenwerking voort en verlengen hun verbintenis tot en met 2026.  Partijen binnen de kennishub SmartPort werken sinds 2015 aan de innovatievraagstukken van de Rotterdamse haven. De energietransitie, digitalisering en automatisering binnen de roadmaps energie & industrie, logistiek en  maritieme infrastructuur vragen om kennis om uiteindelijk tot de juiste investeringsbeslissingen te komen. SmartPort draagt bij aan het ontwikkelen van deze kennis met als doel een emissieloze, efficiënte en competitieve haven in 2050. Dit meldt de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Vraaggedreven onderzoek heeft in de afgelopen 6 jaar mede door SmartPort impact opgeleverd. Door het uitvoeren van ruim 100 onderzoeken sinds 2015 zijn de trends die op de haven afkomen helder in beeld gebracht. In de vorm van het agenderen, coalities vormen enhet leveren van de juiste beslisinformatie heeft de kennishub indirect en direct bijgedragen aan het versnellen van de innovatie van de haven. Zicht op de komst van digitale boekingsplatformen, de explosieve groei van de haven van Duisburg, het breed gedragen project Gridmaster, het belang van sociale innovatie, kennis over cyberveiligheid zijn slechts een greep uit de onderzoeken die SmartPort heeft geïnitieerd. De recent gedeelde resultaten van het ruimtevraagstuktonen aan dat de haven uit zijn jasje groeit. Zonder coherente samenwerking is extra fysieke ruimte noodzakelijk voor het realiseren van de energietransitie blijkt uit het recent gepubliceerde rapport. Hier legt o.a. elektrificatie en de ontwikkeling van e-fuels vooral een druk legt op de bestaande ruimte.

SmartPort

SmartPort is in het leven geroepen door de samenwerkende partners in 2015; het Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, Gemeente Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam, TU Delft en sinds 2018 TNO, Marin en Deltares en ondersteund door Provincie Zuid Holland en TKI Dinalog. Door het samenbrengen van het havenbedrijfsleven, de overheid en de wetenschap, waarbij onderzoek enkel wordt uitgevoerd als er meerdere behoefstenstellers uit het bedrijfsleven zijn, kan er waardevolle kennis worden gegenereerd.

Door: Nationale Transportgids