Rijkwaterstaat start met nieuw online aanmeldsysteem voor bruggen en sluizen

Schippers en verladers kunnen vanaf 1 november gebruikmaken van een nieuw online aanmeldsysteem waarmee zij snel en efficiënt een brug- of sluispassage kunnen aanvragen buiten de reguliere openingstijden om. Dit meldt Rijkswaterstaat.

Bij steeds meer bruggen en sluizen bestaat al langer de mogelijkheid om te passeren door middel van ‘bediening op afroep’. Vanaf 1 november kunnen schippers hun wensen voor extra openingen en passages voortaan online doorgeven. Daardoor is het mogelijk om de vaarroute en de laad- en losmomenten vooraf zo nauwkeurig mogelijk in te plannen. Ook recreanten kunnen gebruikmaken van het systeem.

Duidelijker en eenvoudiger

Het nieuwe online aanmeldsysteem maakt een einde aan de verschillende manieren van aanvragen die de laatste jaren naast elkaar bestonden. Het is duidelijker en eenvoudiger om met één systeem te werken. Het afgelopen jaar heeft Rijkswaterstaat geruime tijd getest met het systeem bij de Prinses Margrietsluis. Die periode is succesvol geweest. Daarom kan het aanmeldsysteem per 1 november breder uitgerold worden.

Bij de aanmelding dient onder andere vermeld te worden voor welk object de bediening wordt aangevraagd. Uiteraard is ook het tijdstip van passeren van belang. Rijkswaterstaat plant de aangevraagde bediening zo goed mogelijk in. In enkele gevallen kan het voorkomen dat een ander tijdstip wordt voorgesteld. Dat is afhankelijk van alle aanvragen die tegelijkertijd gedaan worden. Twee aanvragen die in tijd nagenoeg aansluitend zijn worden gecombineerd.

Vanaf 1 november 2021 gaat het systeem live en kunnen schippers hun extra openingsverzoeken via de website Vaarweginformatie indienen. Op deze pagina zijn ook altijd alle actuele bedientijden van de bruggen en sluizen in Nederland terug te vinden.

Programma Beter Bediend

De verbeteringen voor schippers en verladers maken onderdeel uit van het door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gelanceerde programma Beter Bediend. Dit programma verbetert de betrouwbaarheid van de reistijden en de uitbreiding van de bediening op vaarwegen waar nu nog niet alle mogelijkheden worden benut. Samen met BLN Schuttevaer, CBRB, ASV en Evofenedex werken we aan een efficiëntere bediening, vlottere en veiligere afhandeling van het scheepvaartverkeer en een actuele en uniforme informatievoorziening.

Door: Nationale Transportgids
Beeld: Rijkswaterstaat - Sluis Weurt