Realisatie nieuwe Brug in het Limburgse Itteren vertraagd

De realisatie van de nieuwe Brug Itteren over het Julianakanaal in de provincie Limburg loopt minimaal 1 jaar vertraging op. Het betreft zowel de beoogde start van de realisatie in 2022 als de beoogde oplevering van de nieuwe brug eind 2024. Dit meldt Rijkswaterstaat.

De reden voor de vertraging zijn de twee hogedrukgasleidingen die onderdeel uitmaken van de huidige brug en waarvoor een nieuwe kruisingsmogelijkheid met het Julianakanaal gevonden moet worden. Hiervoor wordt een aanvullend onderzoek uitgevoerd. De verwachting is dat het uitzetten en uitvoeren van een dergelijk onderzoek minimaal één jaar duurt.

De uitkomst van het onderzoek heeft mogelijk ook effect op het ontwerp van de nieuwe brug, het daarmee samenhangende wegontwerp en het aanbestedingsproces. Hierdoor zal de nieuwe brug niet zoals verwacht eind 2024 gereed zijn.

Huidige brug

Brug Itteren is 85 jaar oud en niet meer berekend op de huidige verkeersbelasting. Om de brug open te houden voor al het verkeer heeft Rijkswaterstaat in 2015 een staalplatenconstructie op het wegdek aangebracht met daarop zogenoemde barriers. De staalplatenconstructie ontlast de betonvloer en de barriers beschermen de zwakke zijkanten van de brug.

Tot de bouw van de nieuwe brug wordt de tijdelijke maatregel in stand gehouden. Rijkswaterstaat blijft zich inspannen om de bereikbaarheid via de oude brug in stand houden. Wanneer nodig worden er nog aanvullende maatregelen genomen aan de huidige constructie met bijbehorende verkeersregeling.

Door: Nationale Transportgids