Aantal scheepsongevallen gedaald in 2020, wel vaak ernstiger van aard

Op de kanalen, rivieren en meren van Nederland, zijn vorig jaar minder scheepsongevallen geregistreerd dan een jaar eerder - 1243 in 2020 ten opzichte van 1279 in 2019. Ondanks de daling in het aantal scheepongevallen, steeg wel het aantal ernstige ongevallen. Dit meldt Rijkswaterstaat.

Onder het totaal van 1243 ongevallen waren er 1068 niet-ernstige scheepsongevallen (tegenover 1119 in 2019) en 175 ernstige scheepsongevallen. Dit zijn in totaal minder ongevallen dan 2019, maar rond het gemiddelde van de jaren 2015-2019.

Het aantal ernstige scheepsongevallen lag met 175 echter hoger dan de 160 in 2019. Een ongeval wordt als ernstig aangemerkt als een schip niet meer verder kan of mag varen als gevolg van het scheepsongeval, als er ernstige schade aan lading, infrastructuur of milieu is, en daarbij een stremming van de vaarweg optreedt of als er (in uitzonderlijke gevallen) doden en zwaargewonden te betreuren zijn.

Aanvaringen met wal, burg en steiger

Een belangrijk onderdeel van deze stijging is het aantal ongevallen waar beroepsvaart bij betrokken is. Dat lag met 96 significante scheepsongevallen hoger dan in 2019 (82). Er zijn met name meer aanvaringen met verschillende vormen van infrastructuur geregistreerd. Het ging daarbij om aanvaring van wal, brug, steigers en palen. Rijkswaterstaat heeft geen aanwijsbare reden kunnen vinden voor deze toename.
Meer vertier op het water door reisbeperking

Het aantal geregistreerde scheepsongevallen met recreatievaart is gelijk gebleven ten opzichte van 2019. Dit is opvallend gezien het mooie voorjaar van 2020 en signalen dat het extra druk was met recreatievaart op het water en de verkoop van recreatievaartuigen toenam.

Een relatie wordt gelegd met de COVID-19-pandemie en de toen geldende beperkingen, zoals de reisbeperking waardoor recreanten mogelijk meer vertier op het water zochten. De dalende trend in scheepsongevallen tussen beroepsvaart en recreatievaart heeft zich ook in 2020 doorgezet.

Scheepsongevallen op de Noordzee

In 2020 hebben op de Noordzee zeven geregistreerde ernstige ongevallen plaatsgevonden, waarvan een zeer ernstig scheepsongeval en zes ernstige scheepsongevallen. Dat is het laagste ooit geregistreerd. Ook het aantal minder ernstige scheepsongevallen lag met 24 lager dan de 31 in 2019.

Bij de geregistreerde scheepsongevallen in 2020 zijn er geen dodelijke of zwaargewonde slachtoffers gemeld. Dit positieve nieuws wordt echter overschaduwd door het tragische overlijden van vijf surfers voor de kust van Scheveningen. Omdat daarbij geen ongeval met schepen maar met personen betrof, vallen deze niet onder de scheepsongevallen.

Varen doe je samen

Rijkswaterstaat werkt samen met beroeps- en recreatievaart en andere partijen aan het vergroten van de veiligheid op het water onder de campagne Varen doe je samen. Deze campagne omvat maatregelen zoals het scheiden van beroeps- en reactievaart op bepaalde trajecten, het geven van voorlichting, en het geven van adviezen aan recreatie- en beroepsvaart.
 

Door: Nationale Transportgids