Waste-to-Chemicals project in haven Rotterdam wordt Waste-to-Jet

Het Rotterdamse Waste-to-Chemicals project verandert in Waste-to-Jet. De opzet van Waste-to-Chemicals was het vergassen van gemengd afval om er duurzame methanol van te maken. Het eindproduct wordt nu duurzame vliegtuigbrandstof. Dit meldt Port of Rotterdam. 

Aanleiding hiervoor zijn de relatief gunstige marktvooruitzichten voor duurzame vliegtuigbrandstof. De luchtvaart is verantwoordelijk voor 3% van de mondiale uitstoot van broeikasgassen. Inzet van duurzame brandstof vermindert de uitstoot aanzienlijk. De investeringsbeslissing voor het Waste-to-Jet project is door de partners Enerkem, Shell en Havenbedrijf Rotterdam voorzien voor eind 2022.

Door: Nationale Transportgids