Havenbedrijf plaats Kribbakens in Scheur en Nieuwe Waterweg

In overleg met Rijkswaterstaat heeft Havenbedrijf Rotterdam op een aantal kribben in het westelijk havengebied langs de Rozenburgse landtong onlangs kribbakens geplaatst ter verhoging van de nautische veiligheid. Het gebied staat onder invloed van eb en vloed. Daardoor komen de kribben regelmatig onderwater te staan. Door de kribbakens blijven ze duidelijk zichtbaar waardoor ongevallen worden voorkomen. Dit meldt Port of Rotterdam.

De afgelopen jaren zijn pleziervaartuigen nogal eens op de kribben gevaren. Tien procent van alle nautische ongevallen in het Rotterdamse haven- en industriegebied wordt hierdoor veroorzaakt.

Veiligheid voor pleziervaart

Het plaatsen van de kribbakens past in beleid van het Havenbedrijf om de steeds populairder wordende pleziervaart veilig - voor zichzelf en voor de beroepsvaart - deel te laten nemen aan het scheepvaartverkeer in de Rotterdamse haven.

Andere maatregelen om de veiligheid te vergroten zijn de inzet van RHIBs die in de zomermaanden actief patrouilleren, het inschakelen van waterstewards om pleziervaart op het water voor te lichten en de deelname van het Havenbedrijf aan het samenwerkingsverband ‘Varen doe je samen’.

Door: Nationale Transportgids
Beeld: Marius van den Ouden