Onderhoud vaarwegen Oost-Nederland gegund aan Heijmans

Bouwbedrijf Heijmans gaat de komende vijf jaar het onderhoud aan de vaarwegen in Oost-Nederland uitvoeren. Het prestatiecontract van Rijkswaterstaat betreft de Boven-Rijn, Waal en het Maas-Waalkanaal. De opdracht heeft voor Heijmans een waarde van circa 32 miljoen euro. Dit meldt Heijmans.

Het Prestatiecontract Oost-Nederland Vaarwegen gaat over een contractperiode van vijf jaar, met een optie tot drie jaar verlenging. Vanaf het derde kwartaal van 2021 zal Heijmans op dagelijkse basis werkzaamheden verrichten aan de genoemde waterwegen.

Dat betreft onder meer het vaargeulonderhoud (baggeren), oeveronderhoud (kribben, langsdammen, gestrekte oevers, damwanden), onderhoud aan verhardingen en aanlegvoorzieningen in overnachtingshavens) en het inspecteren, schouwen, herstellen van schades en verhelpen van storingen.

Duurzaamheid

Bij de aanbesteding heeft Rijkswaterstaat naast kosten gelet op welke bijdrage wordt geleverd aan het verbeteren van het assetmanagement en op het criterium duurzaamheid. Op basis van de Beste Kwaliteit Prijs Verhouding (BPKV) gaf Heijmans de beste invulling aan deze onderdelen. Op duurzaamheid noteerde Heijmans de hoogste score op de zogeheten Milieu Kosten Indicator (MKI). Deze meetlat – die onder meer kijkt naar circulariteit – wordt door Rijkswaterstaat gebruikt om de totale milieubelasting van de realisatie te verlagen.

Door: Nationale Transportgids