Schiphol wil vliegtuigen duurzamer laten taxiën om CO2-uitstoot te verminderen

Schiphol en andere partijen uit de luchtvaart hebben een stappenplan gepresenteerd om vliegtuigen duurzamer te laten taxiën. Het plan moet helpen om tijdens het rijden van de vliegtuigen over de grond het brandstofgebruik op de luchthaven en de daarmee gepaarde CO2-, stikstof- en fijnstofuitstoot sterk te verminderen. De partijen hebben het voorstel aangeboden aan Barbara Visser, demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Het idee is vliegtuigen voortaan van en naar de start- en landingsbaan te brengen met een speciaal sleepvoertuig, waar eerder een proef mee is gedaan. Dan kunnen de vliegtuigmotoren voor het grootste deel uit blijven. Voor dit nieuwe taxiproces zijn volgens Schiphol wel ingrijpende aanpassingen nodig aan infrastructuur, processen en techniek.

Duurzaam taxiën van en naar de Polderbaan

Halverwege volgend jaar worden twee nieuwe sleepvoertuigen in gebruik genomen voor een vervolgproef. Als de proeffase succesvol is, kan worden begonnen met het duurzaam taxiën van vliegtuigen van en naar de Polderbaan. Uiteindelijk zou duurzaam taxiën uiterlijk 2030 de standaardprocedure moeten zijn op heel Schiphol.

Schiphol reageerde maandag ook op het nieuwe klimaatrapport van het KNMI. Daarin wordt volgens de luchthaven de urgentie om te verduurzamen nogmaals benadrukt. "We hebben ambitieuze doelstellingen en hebben daarin al stappen gezet. Belangrijk is dat we de komende jaren met elkaar doorpakken."

Door: ANP