Nationale Transportgids

NTG Zeevaart en zeehavens

Meer dan de helft van het goederenvervoer van en naar Nederland gaat per zeeschip. Zeehavens verbinden de zeevaart met het goederentransport per trein, vrachtauto of binnenvaartschip. Het kabinet zet zich in voor een veilige en milieuvriendelijke haven- en zeevaartsector en wil het belang ervan voor de Nederlandse economie verder vergroten. Bijvoorbeeld door de aanleg van de Tweede Maasvlakte bij Rotterdam.

In het regeerakkoord staat dat het kabinet de verdere ontwikkeling van het haven- en industriegebied van Rotterdam ondersteunt door de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Zo kan de haven de internationaal concurrerende positie voor de overslag van goederen behouden en verder uitbreiden.

NTG Goederentransport Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Goederentransport