Nationale Transportgids

NTG Binnenvaart

Binnenvaart is een efficiënte en betrouwbare manier van vervoer. De binnenwateren verbinden de grote West-Europese zeehavens met het Europese achterland tot aan de Zwarte Zee. Ruim 40% van het totale vervoer van goederen binnen Nederland vindt dan ook plaats per binnenvaart. Daarnaast maken ook de passagiersvaart en pleziervaart intensief gebruik van de binnenwateren. Om de verwachte groei op te vangen investeert het Rijk in vaarwegen en binnenhavens. Maar er is ook aandacht voor een schone en veilige binnenvaartvloot.

Het kabinet heeft in het regeerakkoord aangekondigd te investeren in de binnenvaart om wegen en milieu te ontlasten.

NTG Goederentransport Informatie

NTG Nieuwsoverzicht Goederentransport