Site logo
searchclose
Artikelen
Vacatures
Bedrijven
search
add
Banner

Vrachtverkeer en navigatiesystemen

Grote vrachtwagens die gebruikmaken van smalle plattelandswegen zijn een bron van ergernis voor andere verkeersdeelnemers. Met leveranciers van navigatiesystemen, kaartenmakers en wegbeheerders bekijkt de overheid of hier iets tegen te doen is.

Navigatiesystemen bieden chauffeurs veel voordelen. Ze hoeven minder om te rijden, zoeken is niet nodig en meestal presenteren de systemen een route die zo snel mogelijk naar een doorgaande weg leidt. Maar soms beveelt het navigatiesysteem een minder geschikte route aan. Bijvoorbeeld omdat de weg niet bedoeld is voor doorgaand verkeer of omdat er een verbod voor vrachtwagens geldt.

De kaartenmakers van navigatiesystemen zijn continu bezig om hun kaarten te actualiseren. Ook zijn er de laatste tijd steeds meer navigatiesystemen op de markt gekomen die rekening houden met de specifieke routes voor vrachtwagens. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu ondersteunt de uitwisseling van gegevens over het wegennet tussen wegbeheerders en kaartenmakers. Zo is in Zeeland een proef gestart waarbij kaartenmakers vooraf op de hoogte worden gesteld van nieuwe wegen of wijzigingen op bestaande wegen. Gevolg is dat gegevens op tijd kunnen worden opgenomen in de nieuwe kaarten. De ervaringen uit deze pilot zullen bepalen hoe dit initiatief een landelijk vervolg krijgt.