Site logo
searchclose
Artikelen
Vacatures
Bedrijven
search
add
Banner

Brancheorganisatie

Transport en Logistiek Nederland 

Transport en Logistiek Nederland wil dé (enige) vereniging van en voor alle ondernemers in de sector logistiek en transport zijn. De bundeling van alle ondernemers in de sector versterkt de collectieve en individuele belangenbehartiging richting politiek, overheid en andere organisaties en concentreert de kennis en kennisuitwisseling.

In vergelijking tot het verleden wil de vereniging Transport en Logistiek Nederland blijven opkomen voor de transportbelangen, maar een nog sterker accent leggen op de logistieke belangen. Naar branchespecifieke onderwerpen wil de vereniging ook aandacht geven aan meer algemene aspecten die aan het ondernemen zijn verbonden. Anders gezegd, Transport en Logistiek Nederland heeft een breder blikveld dan een puur branchespecifieke. Enerzijds is dat een bewuste keuze, anderzijds is dat het logische gevolg van het hoge profiel dat de sector in de samenleving heeft en de vele eisen die het moderne ondernemerschap stelt.

Transport en Logistiek Nederland wil als vereniging de sector in de volle breedte organiseren, namelijk:
• regisseurs van transport en logistiek
• logistieke dienstverleners
• expediteurs
• transportbedrijven, waaronder subcontractors

Transport en Logistiek Nederland is als vereniging niet alleen een ontmoetingsplaats voor netwerken, het uitwisselen van informatie en het leren van elkaars ervaringen. De vereniging vervult tevens een sociale functie en wil daarom de leden een warm nest bieden. Transport en Logistiek Nederland wil als vereniging op basis van solidariteit tussen de leden onderling opereren.

Kortom, de ondernemers in de sector logistiek en transport moeten zich kunnen bezighouden met de gezonde en duurzame ontwikkeling van hun ondernemingen, de vereniging Transport en Logistiek Nederland moet zich bezighouden met de gezonde en duurzame ontwikkeling van de sector. Hoe beter de vereniging Transport en Logistiek Nederland zich van haar taken kwijt, hoe beter de ondernemers zich op hun kernactiviteiten kunnen concentreren en kunnen uitblinken in de internationale concurrentiestrijd.

Transport en Logistiek Nederland wil als vereniging op drie vlakken actief zijn:
• Voeren van een sociaal-economisch sectorbeleid 
• Behartigen van individuele en deelbelangen
• Behartigen van collectieve belangen

Transport en Logistiek Nederland differentieert als vereniging de belangenbehartiging naar bedrijfsgrootte (klein, middelgroot, groot), deelmarkten en regio's.
Transport en Logistiek Nederland behartigt als vereniging de belangen van de sector op diverse niveaus: regionaal, nationaal (m.n. Den Haag) en internationaal (m.n. Brussel).

 

Transport en Logistiek Nederland


Postbus 3008
2700 KS Zoetermeer

Boris Pasternaklaan 22
2719 DA Zoetermeer

T 079 3636111
F 079 3636200
E
info@tln.nl

meer informatie www.tln.nl