Site logo
searchclose
Artikelen
Vacatures
Bedrijven
search
add
Banner

Bevoorrading binnensteden

Een snelle en tijdige bevoorrading van winkels en bedrijven in de binnensteden is belangrijk voor de economie. Efficiënt laden en lossen van vrachten betekent bovendien minder verkeershinder en luchtvervuiling.

Ambassadeur stedelijke distributie
De rijksoverheid wil dat gemeenten en bedrijfsleven goede afspraken maken over bijvoorbeeld laad- en lostijden en voertuigeisen. Om deze samenwerking te stimuleren is in 2009 een Ambassadeur stedelijke distributie ingesteld. Eric Janse de Jonge is de 1e ambassadeur. Via onderzoek, advies, bemiddeling en arbitrage stimuleert hij overheden en bedrijfsleven om samen aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld door experimenten uit te voeren die de bevoorrading beter laten verlopen. Op de website staan enkele succesvolle initiatieven, zoals Vracht door de gracht in Utrecht, waarbij cafés door een speciale bierboot over het water worden bevoorraad met drank.

De instelling van een Ambassadeur stedelijke distributie was een van de adviezen aan het kabinet van de commissie Fundamentele Verkenning Transportbelemmeringen (commissie-Noordzij). In haar rapport 'Weg belemmeringen' uit 2008 stelde de commissie dat de regels voor het vervoeren en afleveren van goederen te ingewikkeld en gedetailleerd zijn. Door het versoepelen van deze regels kan de ondernemer veel tijd en geld besparen.