Provincie Noord-Holland sluit N307 drie dagen vanwege bomenkap

De provincie Noord-Holland velt van donderdag 3 maart tot en met zaterdag 5 maart 2022 bomen met stormschade langs de Provincialeweg N307 bij Broekerhaven in Bovenkarspel. Dit meldt de provincie Noord-Holland.

Om het werk veilig uit te voeren wordt de weg gedurende deze 3 dagen in beide richtingen overdag en ’s nachts afgesloten. 

Storm 

De zware storm van 18 februari heeft schade veroorzaakt aan de bomen langs de Provincialeweg N307 bij Broekerhaven. Direct na de storm zijn al een paar risicovolle bomen gekapt en zijn veel afgebroken takken weggeruimd. Uit onderzoek kwam naar voren dat nog eens 17 bomen als gevolg van de storm een risico voor omwonenden en weggebruikers opleveren. Het gaat om 15 populieren en 2 essen. Deze bomen zijn al wat ouder en in mindere conditie. Door de storm zijn ze in onbalans gebracht en is het vellen ervan nog de enige mogelijkheid.

De provincie velt de bomen samen met gebiedsaannemer BAM/Equans/Krinkels. Om de veiligheid van weggebruikers, omwonenden en wegwerkers te waarborgen, is de Provincialeweg N307 bij Broekerhaven in beide richtingen zowel overdag als ’s nachts afgesloten vanaf donderdagochtend 3 maart, 7.00 uur tot zaterdagmiddag 5 maart, 15.00 uur. 

Al het verkeer wordt in beide richtingen via bebording omgeleid over de N505; de omrijdtijd is maximaal 10 minuten.

Biodiversiteit 

Om de ecologische waarde en biodiversiteit zoveel mogelijk in stand te houden, worden de 15 populieren en 2 essen niet volledig weggehaald, maar ingekort tot ongeveer 5 meter hoogte. Een speciale kapwijze voorkomt dat de bomen opnieuw uitlopen. De beplanting onder de bomen wordt zoveel mogelijk gespaard. Zo nodig wordt extra beplanting onder de bomen aangebracht.

Door: Nationale Transportgids