Rijkswaterstaat monitort veiligheid Roertunnel en Tunnel Swalmen

Rijkswaterstaat onderzoekt de mogelijkheden om de veiligheid in de Roertunnel en de Tunnel Swalmen (A73) goed te blijven borgen. Het snelheidsdetectiesysteem (SDS) van de tunnels kan momenteel niet goed onderhouden worden. Een deel van het systeem is aan het einde van zijn levensduur en cruciale reserveonderdelen zijn niet meer leverbaar. Dit meldt Rijkswaterstaat.

Daardoor bestaat momenteel een verhoogd risico op het uitvallen van het SDS van de tunnels. De tunnels worden intensief gemonitord en zijn veilig te gebruiken. Als het systeem uitvalt of op korte termijn dreigt uit te vallen zal Rijkswaterstaat direct handelen. Als het echt niet anders kan, zal tunnelsluiting volgen.

Veilig toegankelijk houden

Rijkswaterstaat spant zich maximaal in om de tunnel veilig toegankelijk te houden. Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om de onderdelen van het SDS te kopiëren. De uitkomsten hiervan worden eind januari 2022 verwacht. Daarnaast kijkt Rijkswaterstaat naar de bouw van een tijdelijk systeem. En tot slot wordt bekeken of de tunnel bij problemen met het SDS open kan blijven door het nemen van maatregelen zoals een snelheidsbeperking of het sluiten van een rijbaan.

Het SDS van de Roertunnel en de Tunnel Swalmen (A73) staan op de planning om in 2023 vervangen te worden.

Door: ANP