Normal_anwb_w760

De ANWB roept het nieuwe kabinet met klem op automobiliteit de aandacht te geven die deze verdient en daarmee welvaart en welzijn voor Nederland veilig te stellen. Van alle reiskilometers die in ons land gemaakt worden, wordt ruim 70 procent met de auto afgelegd. De verwachting is dat dit ook in de toekomst zo blijft. Dit meldt de ANWB.

Om reizigers te faciliteren en daarnaast de bereikbaarheid en leefbaarheid voor de toekomst te borgen, komt de ANWB met een plan (auto)mobiliteit. Elektrisch rijden, verkeersmanagement, vraagbeïnvloeding, deelmobiliteit, coöperatief en autonoom rijden en wegontwerp- en capaciteit staan hierin centraal. Het plan van de ANWB biedt alle benodigde aanknopingspunten en zal breed worden gedeeld met de politiek.
 

Niet alleen fysieke infrastructuur

 
De ANWB richt zich in het plan op personenmobiliteit over de weg, met een focus op het hoofdwegennet en de provinciale wegen. Daarbij gaat het niet alleen om de fysieke infrastructuur, maar ook om de ontwikkeling en acceptatie van nieuwe technologie en systemen, gedragsbeïnvloeding en de coördinatie en afstemming van verschillende vervoersmodaliteiten. 
 
Algemeen directeur van de ANWB, Marga de Jager: "De bevolking zal tot 2050 verder toenemen, en daarmee stijgt ook de vraag naar automobiliteit. Ons land wordt niet twee keer zo groot. Dat betekent dat we slim moeten omgaan met de beschikbare ruimte. Dat auto’s steeds schoner, slimmer en veiliger worden, is een enorme kans die we bij de ANWB met beide handen aangrijpen, maar er is meer nodig. De ANWB vindt dat automobiliteit in de toekomst veilig, schoon, efficiënt, betaalbaar en bereikbaar moet zijn voor iedereen."
 
De visie van de ANWB over personenmobiliteit over de weg in 2050 vind je hier.
 
Door: Nationale Transportgids