Fusie tussen postbedrijven Sandd en PostNL opnieuw onder de loep

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) behandelt later op maandag het hoger beroep in de zaak rond de fusie van PostNL en Sandd. Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat gaf eerder onder voorwaarden toestemming voor een fusie tussen de twee postbedrijven, maar de rechter ging daar niet in mee en vernietigde dit besluit. Daarop ging de Staat in hoger beroep.

Volgens Keijzer zou de vijfdaagse postbezorging zonder overheidssteun wellicht niet mogelijk zijn geweest zonder de overname van Sandd door PostNL. PostNL en Sandd zijn al anderhalf jaar één bedrijf. De fusie was volgens de ondernemingen en het kabinet nodig om in een krimpende markt de basispostvoorziening in Nederland te kunnen voortzetten.

Onvoldoende onderbouwd 

Keijzer gaf toestemming voor de overname ondanks bezwaren van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), die waarschuwde dat daardoor nauwelijks concurrentie zou overblijven op de postmarkt. Volgens de bestuursrechter in Rotterdam was de verleende vergunning onvoldoende onderbouwd. Keijzer moest met een nieuwe, beter gemotiveerde beoordeling komen. PostNL waarschuwde vorig jaar al dat de fusie niet meer ongedaan kan worden gemaakt.

Door: ANP