Snelheid Haringvlietbrug (A29) omlaag, kans op lostrillen platen steeds groter

Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten om de snelheid op de Haringvlietbrug tot aan renovatie naar 50 km/u te verlagen en het verkeer op en rond de brug over één rijstrook te laten rijden. Eenmaal per week wordt de brug bij uitzondering gedraaid na inspectie. Wekelijkse inspecties en aandraaien van de klemmen volstaan niet meer. Dit meldt Rijkswaterstaat. 

Zonder aanvullende maatregelen wordt de kans steeds groter dat er een klem of plaat loskomt van de brug. Dit levert een potentieel gevaar op, niet alleen voor de scheepvaart maar ook voor het wegverkeer. Om een veilig gebruik van de brug tot aan vervanging van de klep in 2023 te garanderen is daarom besloten tot deze maatregel.

Hinder voor het wegverkeer

Rijkswaterstaat bereidt de snelheidsverlaging op dit moment voor. Dit duurt naar verwachting 2 tot 3 weken. Tot die tijd blijft de brug, die stamt uit 1964, intensief gemonitord waarmee de brug veilig gebruikt kan blijven worden. De verkeers- en mobiliteitsmaatregelen moeten worden uitgewerkt en de afstemming met gebruikers van de brug en brancheorganisaties vraagt tijd. Dit geldt ook voor het organiseren van de handhaving samen met de politie.

Rijkswaterstaat heeft berekend dat het afsluiten van één rijstrook op de Haringvlietbrug voor het wegverkeer leidt tot forse files op de snelwegen A29 en A16 (uitwijkroute). Door een pakket aan mobiliteitsmaatregelen kan de hinder enigszins worden beperkt. Een deel van het verkeer wordt hierdoor een alternatief geboden of gaat buiten de spits reizen. De extra reistijd rond de Haringvlietbrug tijdens een avondspits op een werkdag kan dan uitkomen op ongeveer 30 minuten.

Onderzoek en aanpak

Het rijdek van de brug bestaat uit aluminium platen die met klemmen aan de klep van de brug zijn bevestigd. Het gaat om 210 platen en 700 klemmen. De klemmen trillen los door het verkeer dat over de brug rijdt. De sterkte van de trillingen wordt bepaald door de hoeveelheid verkeer, het gewicht van het (vracht)verkeer en de snelheid waarmee het verkeer over de brug rijdt. Er zijn nieuwe klemmen ontworpen en aangebracht die beter bestand zouden moeten zijn tegen de trillingen, maar deze leveren niet het gewenste resultaat.

Al eerder problemen met de brug

De problemen met de Haringvlietbrug zijn al langer aan de gang. In 2017 raakten ongeveer twintig auto's beschadigd doordat een onderdeel van de brug losliet. De auto's liepen lekke banden op en de dieseltank van een vrachtwagen raakte lek.

Door: Nationale Transportgids
Beeld: Rijkswaterstaat