Stadsvervoerders: extra investeringen nodig vanwege woningbouw

Ambitieuze investeringen in het lightrailnetwerk zijn onmisbaar om in de Randstad in aanloop naar 2030 ongeveer een half miljoen extra woningen te kunnen bouwen. Dit stellen de directeuren van vervoersbedrijven GVB, RET en HTM in een gezamenlijke oproep aan een nieuw kabinet.

"Van de miljoen bij te bouwen woningen in Nederland komt de helft in de Randstad terecht. En we verdienen hier bijna de helft van het bbp", benadrukken ze. "Na jarenlange bevriezing van de budgetten terwijl de reizigersaantallen met tientallen procenten groeiden, is een investeringsimpuls van minimaal 10 miljard nodig." In de Randstad is de stedelijke "verdichting" volgens hen een groot vraagstuk. Om de bereikbaarheid van de grote steden te verbeteren zou "snel, efficiënt en klimaatvriendelijk" vervoer op zijn plaats zijn.

Breed draagvlak voor plannen

De stadsvervoerders stellen dat de plannen voor de verbeteringen en uitbreidingen van de Randstedelijke ov-verbindingen er al liggen, onder meer bij het Rijk, provincies, gemeenten en vervoerregio’s, maar ook in de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen. "We zien dat de plannen op breed draagvlak kunnen rekenen", zeggen ze. "Nu is het tijd voor boter bij de vis: een kabinet dat het lef en de ambitie heeft om hiervoor ook daadwerkelijk geld vrij te maken." Volgens de vervoerders is haast geboden omdat het al snel tien jaar duurt voordat een nieuwe lijn daadwerkelijk rijdt.

Door: ANP