SWOV: Rotonde is het veiligste kruispunttype

Rotondes zijn de veiligste kruispunttypen voor alle verkeersdeelnemers, onder andere doordat er minder conflictpunten zijn dan op een conventioneel kruispunt en doordat de snelheid er lager is. Dit meldt het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) op basis van de geactualiseerde factsheet Rotondes en andere kruispunten.

Op de tweede plaats komen kruispunten met een voorrangsregeling. Kruispunten met een verkeersregelinstallatie (verkeerslichten) staan onder andere door hun complexiteit qua verkeersveiligheid op de derde plaats.

Voorrangsplein

Recentelijk is er ook een nieuw kruispunttype bijgekomen: het voorrangsplein. Het veiligheidsgehalte hiervan is nog onvoldoende geëvalueerd om er uitspraken over te kunnen doen. 

Door: Nationale Transportgids