Nieuwe mobiliteitshubs Gelderland moeten filedruk verminderen

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en provincie Gelderland hebben 12 bestaande of nieuwe locaties voor mobiliteitshubs in de regio gepland. Een hub is een overstappunt met extra’s. Waar reizigers bijvoorbeeld óók een actief en/of duurzaam vervoermiddel kunnen gebruiken. Zoals een e-bike, bus, of e-auto. Door het verbinden van deze mogelijkheden aan bestaande overstappunten, wil de provincie de filedruk in de regio verminderen, maar ook duurzaam vervoer stimuleren. Dit meldt de provincie Gelderland.

De regio Arnhem-Nijmegen groeit snel. Tot 2025 komen er 20.000 woningen bij en op de lange termijn zelfs 50.000 tot 60.000. Met deze groei in inwoners, bezoekers en werkgelegenheid, is het garanderen van de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio belangrijk.

Daarom werkt de provincie Gelderland met de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen aan het verbinden, veranderen en vergroenen van de mobiliteit. Dit gebeurt op allerlei manieren, waaronder de (door)ontwikkeling van mobiliteitshubs. "Via deze hubs verleiden we reizigers om voor langere afstanden over te stappen op bus en trein. Voor kortere afstanden stimuleren de keuze voor duurzaam vervoer, zoals lopen, fietsen of openbaar vervoer. Grotere hubs bieden ook andere extra’s, zoals het huren en opladen van een elektrische fiets of auto en een kopje koffie", zo laat de provincie weten. 

Op de korte termijn

Hubs verschillen qua type, grootte en voorzieningenniveaus (bijvoorbeeld aanbod vervoermiddelen). Welk type hub waar komt, hangt af van de ligging, aansluiting op weg en spoor, en doelgroep. Samen met de Groene Metropoolregio en gemeenten beoordeelden we in eerste instantie 65 mogelijke hublocaties. Locaties, die waren aangedragen door de regiogemeenten. Deze locaties beoordeelde we op criteria als: reistijd, reeds aanwezige voorzieningen, ligging, filegevoeligheid, inwonergroei en aanleg nieuwe infrastructuur. 

Door: Nationale Transportgids