Rijkswaterstaat: Aantal files vorig jaar fors gedaald

Nederlanders stonden vorig jaar minder lang in de file dan andere jaren. De jaarfilezwaarte, de gemiddelde filelengte maal de duur van de file uitgedrukt in kilometerminuten per jaar, daalde in 2020 met 68,1 procent van 13,3 miljoen kilometerminuten in 2019 naar 4,2 miljoen kilometerminuten in 2020. Dit meldt Rijkswaterstaat op basis van de Rapportage Rijkswegennet 2020.

Ondanks de sterke afname van verkeer staan er nog wel files. De belangrijkste file-oorzaak blijft de hoeveelheid verkeer met bijna 60 procent van de totale files. Daarna volgen ongevallen en incidenten, zoals pech of verloren lading, met ongeveer 20 procent van de totale files.

Thuiwerken

Sinds het uitbreken van de coronapandemie is er een sterke afname van de hoeveelheid verkeer ten opzichte van voorgaande jaren. In vergelijking met 2019 is het aantal files sinds de oproep van het kabinet om thuis te blijven werken (in de periode van 13 maart tot en met 31 december 2020) sterk afgenomen. De filezwaarte is in die periode met ruim 80 procent afgenomen.

File top-10

Ondanks de sterke afname staan er nog wel files en is de file top-10 nagenoeg gelijk gebleven. Op de eerste plaats staat de A20 Hoek van Holland - Gouda bij Rotterdam tussen Crooswijk en het Terbregseplein. In 2020 zijn wel 2 nieuwe locaties in de top 10 verschenen. Dit zijn de A16 Breda–Rotterdam tussen Rotterdam-Prins Alexander en Terbregseplein en de A20 Gouda – Hoek van Holland tussen Rotterdam-Crooswijk en Rotterdam Noord. De twee locaties die niet meer in de top 10 staan zijn de N325 Arnhem - Arnhem Velperbroek tussen Westervoort en Presikhaaf en de A12 Oberhausen - Arnhem tussen Zevenaar en Duiven.

Programma file-aanpak 2018-2021

Om filegroei tegen te gaan voert Rijkswaterstaat tussen 2018-2021 maatregelen uit die erop gericht zijn om weggebruikers een betrouwbare reistijd te bieden. Inmiddels zijn 14 van de 41 maatregelen afgerond. Een voorbeeld van een maatregel is het verkorten van de aanrijtijd van de weginspecteurs om incidenten sneller af te kunnen handelen.

Door: Nationale Transportgids
Beeld: Rijkswaterstaat