Provincie Utrecht aan de slag met innovatief geluidsscherm bij Vreeland

De provincie Utrecht is afgelopen week begonnen met de aanleg van een innovatief geluidsscherm (Whiswall) bij Vreeland, tussen het kruispunt van de N201 met de Singel en de brug over de Vecht. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met 18 februari waarbij het verkeer enige hinder kan ondervinden. Dit meldt de provincie Utrecht.

De zogenoemde Whiswall maakt deel uit van het Actieplan Omgevingslawaai van de provincie Utrecht waarin maatregelen zijn opgenomen voor het terugdringen van geluidsoverlast in stedelijke en landelijke gebieden.

Geluidsoverlast bij Vreeland

De afgelopen jaren is al een aantal maatregelen genomen om de geluidsoverlast bij Vreeland terug te dringen, zoals het aanbrengen van stil asfalt, het verlagen van de snelheid en het stiller maken van de brug over de Vecht. De overlast blijft echter groot. Een traditioneel geluidsscherm is op deze locatie niet mogelijk vanwege de ligging van de weg en het gebrek aan ruimte.

De nieuwe en innovatieve Whiswall is wel haalbaar omdat deze lager is en minder ruimte nodig heeft. Met de Whiswall wil de provincie proberen de geluidshinder voor circa zestig woningen en een basisschool te verminderen en de leefbaarheid te verbeteren.

Whiswall

De Whiswall  is een innovatieve constructie van beton en staal die geluid afbuigt. De Whiswall is kleiner, compacter en minder hoog dan een traditioneel scherm en kan daarom wel geplaatst worden op de hoger gelegen weg. De Whiswall komt op het tracé bij Vreeland tussen het kruispunt van de N201 met de Singel en de brug over de Vecht.

Door: Nationale Transportgids
Beeld: Provincie Utrecht