Noord-Holland sluit zich aan bij onderzoek naar Cargoloop goederenvervoer

De provincie Noord-Holland heeft met andere overheden en bedrijven het Cargoloop Holland Convenant getekend. Met de Cargoloop (een snelle magneetzweeftrein in een luchtdrukbuis) kunnen goederen snel vervoerd worden en duurt het vervoeren van goederen slechts uren in plaats van dagen. Hardt Hyperloop onderzoekt samen met overheden en bedrijven de haalbaarheid van een dergelijk systeem. Dit meldt de provincie Noord-Holland.

Met het ondertekenen van het convenant zet de provincie zich samen met andere ondertekenaars in voor een studie naar de haalbaarheid (bijvoorbeeld door bij te dragen met kennis en expertise) en het formuleren van mogelijke vervolgstappen. Het onderzoek richt zich onder andere op het model voertuig, inpassing in de bestaande infrastructuur, kosten en opbrengsten en de te nemen stappen in het besluitvormingsproces.

Minder CO2-uitstoot en minder files

Gedeputeerde Jeroen Olthof (Mobiliteit en Bereikbaarheid): “De Cargoloop is een innovatieve manier om bijvoorbeeld fruit en bloemen snel en schoon op de plaats van bestemming te krijgen. Minder vervoer over de weg betekent ook minder vervoer over de weg betekent ook minder CO2-uitstoot en minder files.”

Door: Nationale Transportgids
Beeld: Hardt Hyperloop