Minister moet stikstofuitstoot doorgetrokken A15 beter motiveren

De minister van Infrastructuur moet beter motiveren of de berekeningen van de stikstofuitstoot van een doorgetrokken en verlengde snelweg A15 wel volledig zijn. De minister krijgt daarvoor een half jaar de tijd. Dat heeft de Raad van State woensdag besloten in een tussenuitspraak over het tracébesluit, dat in 2017 is genomen om de snelweg in de buurt van Arnhem te kunnen aansluiten op de snelweg A12.

Tegen dat besluit kwamen 44 bezwaren binnen bij de hoogste bestuursrechter. De minister maakte gebruik van een rekenmodel, waarbij de stikstofneerslag op meer dan 5 kilometer afstand van de weg niet wordt meegeteld. Dat rekenmodel wordt bij meer tracébesluiten gebruikt. Maar, zegt de Raad van State, voor andere bronnen van stikstofuitstoot zoals de scheepvaart en de veehouderij, wordt de uitstoot op veel grotere afstanden wel meegerekend. De minister heeft volgens de hoogste bestuursrechter geen goede verklaring gegeven voor dit verschil en daarom kan niet worden vastgesteld of het tracébesluit geen nadelige gevolgen heeft voor natuurgebieden in de buurt van de snelweg.

De Raad van State heeft tientallen bezwaren die betrekking hadden op geluidsoverlast, luchtkwaliteit, woongenot en natuurhinder vrijwel allemaal ongegrond verklaard in de uitspraak, die tweehonderd pagina's telt.

Door: ANP