Tilburg in 2025 alleen nog toegankelijk voor elektrisch vrachtverkeer

Vanaf 1 januari 2025 is er binnen de ringbanen alleen nog plek voor vrachtwagens en bestelauto’s die elektrisch rijden. De gemeente wil daarvoor een Zero Emissie zone Stadslogistiek (ZES) invoeren. Dit geldt niet voor de ringbanen zelf. Dit meldt de gemeente Tilburg.

Met ZES draagt de gemeente bij aan een gezonde en levendige stad. Op dit moment is er binnen hetzelfde gebied al lange tijd een milieuzone voor vrachtwagens. Als tussenstap naar ZES in 2025 scherpt de gemeente de toegangseisen voor vrachtwagens aan naar emissieklasse 6. Op dit moment is die norm emissieklasse 4. Met deze stappen wordt de uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof verlaagd en verbeteren we de luchtkwaliteit. Een emissieklasse van een auto geeft aan hoe schoon deze auto is. Hoe hoger het cijfer, hoe schoner de auto.

Eerste stap zetten

De gemeente wil een fijne, duurzame stad zijn, waarin het prettig wonen, werken en verblijven is. De invoering van de emissiezone is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de landelijke afspraken die zijn gemaakt in het Klimaatakkoord: een jaarlijkse besparing van 1 miljoen ton CO2 vanaf 2030. Om dit doel te behalen, moeten alle grote steden in Nederland ZES invoeren. Gemeente Tilburg is één van de koplopers.

Ook gemeente Rotterdam, Amsterdam, maar ook kleinere steden als Leiden, Groningen, Haarlem, Zwolle,  Delft, Nijmegen en Assen hebben al een besluit genomen voor de ambitie voor ZES en 25 andere gemeenten volgen snel, naar verwachting. De invoering hiervan is al eerder als wens opgenomen in het Bestuursakkoord voor Tilburg. Met dit besluit wordt de eerste stap gezet.

Door: Nationale Transportgids