Extra capaciteit voor transport versproducten naar VK na sluiting tunnel

Er is dringend extra capaciteit nodig voor het vervoer van versproducten van en naar het Verenigd Koninkrijk, nu het transport tussen het land en Frankrijk sinds zondagavond stilligt vanwege aangescherpte coronamaatregelen. Naast de drukte die al bestond vanwege de aanstaande brexit leidt dit voor Nederlandse bedrijven tot grote problemen bij het transport van tuinbouwproducten.

De Crisisorganisatie Corona Tuinbouw van tuinbouwvereniging Greenports Nederland roept de politiek met klem op absolute prioriteit te geven aan het openhouden van het bestaande ferry-transport en waar mogelijk mee te werken aan uitbreiding van de capaciteit daarvan. Hierbij is het, in afwachting van de uitkomsten van het crisisberaad in Brussel, zeer belangrijk druk op Frankrijk uit te oefenen om zo tot snelle openstelling van de kanaaltunnel te komen. Daarnaast vraagt de organisatie, vanwege de bederfelijkheid van bloemen, planten en groenten, om voorrang te geven aan het transport van versproducten.

Tunnel dicht

Gebruik van de tunnel tussen Calais en Dover is door de Franse maatregelen niet mogelijk. Dit zet grote druk op de capaciteit van de veerboten tussen België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk die nog wel varen voor het vrachtverkeer. De beschikbaarheid van ferry-transport is voor veel tuinbouwbedrijven cruciaal. Diverse bedrijven die in hun transport afhankelijk zijn van de tunnel zijn op dit moment al geraakt door de sluiting.

2,5 miljard 

Het wegvervoer door de tunnel beslaat ruim 50 procent van het totale transport van versproducten naar het Verenigd Koninkrijk. Het land is, na Duitsland, de tweede afnemer van versproducten uit Nederland en vertegenwoordigt een exportwaarde van bijna 2,5 miljard euro per jaar.

Door: ANP