Bedrijven aarzelen nog met voorbereidingen op Brexit

Nederlandse bedrijven zijn onzeker over de afloop van de onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk over een nieuw partnerschap. Een derde van hen wacht daarom met het treffen van voorbereidingen op de gevolgen van de Brexit. Dit blijkt uit nieuw onderzoek uitgevoerd door Kantar in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Aan het onderzoek deden 572 bedrijven mee die direct of indirect zakendoen met het VK. Dit meldt de Rijksoverheid.

Of de EU en het VK nu een akkoord bereiken of niet, per 1 januari 2021 zullen er nieuwe regels gaan gelden voor het zakendoen met het VK. Iets minder dan de helft van de bedrijven met een directe handelsrelatie stelt redelijk tot zeer goed op de hoogte te zijn van de Brexit. Dit aantal is nagenoeg gelijk gebleven aan de vorige meting in april 2020.

Voorbereiden belangrijk

Ruim de helft van de bedrijven die direct zakendoen met het VK vindt het belangrijk om zich op de gevolgen van de Brexit voor te bereiden. Zes op de tien bedrijven geven aan zich een beetje tot zeer grote mate te hebben voorbereid, waarmee dit aandeel weinig is veranderd sinds april. Een derde van de bedrijven stelt eerst de uitkomsten van onderhandelingen af te wachten alvorens zich echt te zullen voorbereiden. Vooral bedrijven met een indirecte handelsrelatie bereiden zich (nog) niet voor op Brexit vooral omdat zij niet verwachten dat Brexit gevolgen zal hebben voor hun bedrijf.

Ondanks de coronacrisis blijven veel bedrijven het belang van Brexit en de nieuwe relatie met het Verenigd Koninkrijk inzien. Net als tijdens de vorige meting, ziet ruim een kwart van de bedrijven Brexit nog steeds als een probleem voor hun bedrijf. De meeste bedrijven met een directe handelsrelatie geven aan dat de coronacrisis geen of weinig invloed heeft op hoe zij zich voorbereiden op de nieuwe regels of stelt het niet te weten

Afspraken met transporteurs

Het aandeel bedrijven met een directe handelsrelatie met het VK dat zich in zeer grote of behoorlijke mate op Brexit voorbereidt blijft sinds 2019 stabiel rond de 30 procent. Maar uit het onderzoek blijkt deze groep zich vaker in de volle breedte voor te bereiden. Bedrijven maken vaker dan voorheen afspraken over leveringsvoorwaarden, prijzen, afspraken met transporteurs, en doen vaker de Brexit Impact Scan.

Iets meer dan de helft van de bedrijven die direct zakendoen met het VK hoopt op een bredere deal, inclusief afspraken over allerlei aspecten van economische samenwerking, al lopen de verwachtingen over wat de uitkomst zal gaan zijn sterk uiteen. Slechts 5 procent denkt dat een bredere deal mogelijk zal zijn. Een groter aandeel bedrijven verwacht dat er geen akkoord zal komen, verwacht een beperkt akkoord of weet het niet.

Aflopen overgangsperiode

Aan het einde van het jaar loopt de overgangsperiode voor Brexit af. Akkoord of geen akkoord, per 1 januari zullen er nieuwe regels gaan gelden voor het zakendoen met het VK. Zo zullen er sowieso grensformaliteiten gaan komen.

Ondernemers kunnen nu al veel doen om zich goed voor te bereiden. Dit zal helpen bij het tegengaan van oponthoud wanneer de regels ingaan. Dit kan bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met toeleveranciers en afnemers, het zorgen voor een douanenummer (EORI) en het transport goed te regelen. En door zich goed te laten informeren door de Britse overheid over regels en formaliteiten die in het VK zullen gaan gelden.

Door: Nationale Transportgids