Noord-Holland geeft volgend jaar 169 miljoen uit aan infrastructuur

De provincie Noord-Holland investeert volgend jaar 169 miljoen euro in het verbeteren, vervangen en onderhouden van wegen, vaarwegen, bruggen en sluizen. Dit meldt de provincie Noord-Holland.

De projecten variëren van een fietsveilig kruispunt op Texel en de aanleg van een vrije busbaan tussen Amstelveen en Schiphol tot het vervangen van de oevers van het Noordhollandsch Kanaal. Gedeputeerde Staten leggen het voorstel voor de uitgaven voor aan Provinciale Staten die hier in november bij de behandeling van de begroting voor 2021 over beslissen.

Infrastructuur

De provincie Noord-Holland heeft 645 kilometer wegen, 50 kilometer vrijliggende busbanen en 246 kilometer vaarwegen in eigendom. Langs een groot deel van deze N-wegen liggen fietspaden (384 km) die ook eigendom van de provincie zijn. Tot slot hebben zijn er 590 zogenoemde 'kunstwerken'. Hieronder vallen bruggen, sluizen, tunnels en ecoducten. Al deze infrastructuur wordt door de provincie onderhouden en indien nodig verbeterd, vervangen of uitgebreid.

Door: Nationale Transportgids